Posts Categorized: Ajankohtaista

Tradekan vaalit

Osuuskunta Tradeka-yhtymän edustajiston vaalit järjestetään 5.- 25. maaliskuuta 2010. Vaalit järjestetään postivaalina. Äänestysaineisto postitetaan jäsenille maaliskuun alussa siten, että se on äänioikeutettujen käytössä viimeistään äänestysajan alkaessa 5. päivä maaliskuuta 2010.

[ Lue lisää → ]

Osallistu poliittisen tavoiteohjelman valmisteluun

Vasemmistoliitto linjaa tavoitteet Jyväskylän puoluekokouksessa 18. – 20.6.2010

Vasemmistoliiton poliittisen tavoiteohjelman ensimmäinen luonnos on valmis.
Kärkiteemat ovat työ ja toimeentulo, julkiset palvelut ja ympäristö. Ohjelmassa
linjataan puolueen tavoitteita vuoteen 2015 saakka. Ohjelman pohjalta tehdään
myös eduskuntavaalitavoitteet vuodelle 2011.

[ Lue lisää → ]

Puoluevaltuusto linjasi poliittisen tavoiteohjelman sisältöä

Puoluevaltuuston työryhmät nimesivät kärkihankkeita työstä ja toimeentulosta, kuntapalveluista sekä ympäristön ja kestävän kehityksen alueilta. Nämä kärkihankkeet toimivat nyt keskustelun virittäjinä, ja näihin toivotaan ideoita, kehittelyä ja perusteluja. Jokainen voi osallistua tähän keskusteluun. Alla on lyhyesti referoitu työryhmien ajatuksia.

[ Lue lisää → ]

Kampanjat

Vasemmistoliitto kampanjoi aktiivisesti myös vaalien välillä. Olemme säännöllisesti tavattavissa alueellisesti toreilla ja erilaisten tapahtumien yhteydessä. Teemme esimerkiksi paikkakunnilla töitä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamisen, peruskoulujen pelastamisen ja ympäristön kohentamisen puolesta. Vasemmistoliiton aktiivit tekevät näissä asioissa yhteistyötä myös erilaisten kansalais- ja asukasjärjestöjen kanssa. Muun muassa alueellisista tapahtumista ja niiden järjestämisestä saa tarkempaa tietoa alueellisesti työntekijöiltä ja […]

[ Lue lisää → ]