Vasemmiston malli paikalliseen sopimiseen

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän tiedote 15.10.2015

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää omaa mallia paikalliseen sopimiseen. Puolueen verkkosivuilla julkaistussa mallissa esitetään paikalliseen sopimiseen mallia, jossa yleissitovat työehtosopimukset muodostavat perälaudan. Työelämän jouston lisäämiseksi ryhmä esittää työaikapankkien käyttöönottoa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että paikallisella sopimisella ei aliteta työehtosopimusten määräyksiä tai pakottavaa lainsäädäntöä. Työaikajoustojen osalta ryhmä katsoo, että riittäviin lepoaikoihin ja työturvallisuuteen on kiinnitettävä erityisesti huomiota.

– Paikallinen sopiminen ei saa mahdollistaa työehtojen polkemista, mikä johtaisi epäterveeseen kilpailutilanteeseen yritysten välillä. Toivommekin, että hallitus noudattaa selvitysmies Harri Hietalan esitystä, että paikallinen sopiminen tapahtuisi yleissitovan työehtosopimuksen puitteissa, kansanedustaja Jari Myllykoski sanoo.

Vasemmiston mallissa olemassa olevaa paikallisen sopimisen mahdollisuutta laajennettaisiin järjestäytymättömiin työnantajiin sillä ehdolla, että sopiminen tapahtuu järjestäytyneen työntekijäosapuolen kanssa.

Paikallisen sopimisen osana Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää työaikapankkien käyttöönottoa. Työaikapankissa työntekijän työajan ylittävät tunnit tallennettaisiin työaikatilille, josta ne voisi myöhemmin nostaa joko vapaana tai rahana. Työaikatilin saldo seuraisi työntekijää tämän vaihtaessa työpaikkaa.

Vasemmiston malli paikalliseen sopimiseen on luettavissa osoitteessa http://www.vasemmisto.fi/kansanedustajat/paikallista-sopimista-ei-sanelua/

Lisätietoa: Kansanedustaja Jari Myllykoski, puh. (09) 432 3119, jari.myllykoski@eduskunta.fi

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille