Artikkelit kirjoittajana: Eduskuntaryhmä

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä hakee työntekijää

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä hakee työntekijää 14.8.2017 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työtehtäviin kuuluu vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kansanedustajien eduskuntatyötä tukeva poliittinen valmistelutyö, kansanedustajien avustaminen valiokuntatyössä ja muu avustaminen eri toimenkuvilla. Kulloinenkin toimenkuva määritellään erillisellä päätöksellä. Työntekijältä edellytetään kansainvälisen politiikan tuntemusta ja ulko- ja turvallisuuspoliittista osaamista. Tehtävässä eduksi katsotaan monipuolinen poliittinen osaaminen, kokemus lainsäädäntötyöstä, sujuva kirjallinen ja suullinen ilmaisu, […]

[ Lue lisää → ]

Nimisuojasta vauhtia elintarvikevientiin

Vasemmistoliiton kansanedustaja, eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Jari Myllykoski esittää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin, joilla lisättäisiin suomalaisten elintarvikkeiden saamista EU:n nimisuojajärjestelmän piiriin. Näin vauhditettaisiin elintarvikevientiä, mikä lisäisi alan työpaikkoja Suomessa. – Suomalaisille puhtaille elintarvikkeille on maailmalla yhä enemmän kysyntää. Suomalaiselle ruoalle on luotava vahva brändi, joka perustuu puhtauteen ja luonnollisuuteen. Nimisuojan pohjalle on hyvä rakentaa tarina, […]

[ Lue lisää → ]

Puretaan byrokratialoukkuja ja vahvistetaan osaamista

Puretaan byrokratialoukkuja ja vahvistetaan osaamista – Vasemmistoliiton esitykset puoliväliriiheen (lataa pdf-tiedosto) Suomen talous näyttää vihdoin myönteisiä merkkejä: tuotanto ja yritysten investoinnit ovat nousussa, ja työllisyysaste on parantunut jonkin verran. Nykytrendin jatkuessa Suomen bruttokansantuote kasvaisi tänä vuonna ennakoitua paremmin. Sipilän hallituksen toimilla on tämän kanssa kuitenkin vähän tekemistä. Käänteen taustalla on esimerkiksi Euroopan keskuspankin elvyttävän rahapolitiikan […]

[ Lue lisää → ]

Yhteismetsillä parempaa metsänhoitoa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski haluaa parantaa yhteismetsien suosiota. Myllykosken mukaan suomalaisen metsän tilaa heikentää toisaalta pirstoutuminen pieniksi metsätiloiksi ja toisaalta perikuntien etäältä omistamien metsien hoitamattomuus. Tämä heikentää metsänomistajan omaisuutta ja Suomen kansantaloutta. Myllykoski haluaa tehdä perikunnille nykyistä houkuttelevammaksi liittää perityt metsät yhteismetsään. – Sipilän hallitus on muuttanut verotusta, jotta puuta lähtisi liikkeelle. Metsälahjaveron kevennys tai […]

[ Lue lisää → ]

Nollatuntisopimusten väärinkäytön loputtava

Vasemmistoliitto vaatii nollatuntisopimusten ongelmiin pikaista ratkaisua. Vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan nollatuntisopimukset koskettavat 83 000 ihmistä. Nollatuntisopimukset lisäävät työssäkäyvien köyhien määrää. Kansalaisaloite nollatuntisopimusten kieltämisestä on eduskunnan käsittelyssä. Aloitetta on arvosteltu siitä, että siinä asetettu 18 tunnin minimiraja vaikeuttaisi sellaisen työn teettämistä, jota on aidosti tarjolla sitä vähemmän. Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski muistuttaa, että nollatuntisopimusten käyttö […]

[ Lue lisää → ]

Vasemmistoliitto vaatii Kelan puhelinpalvelua maksuttomaksi

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on jättänyt kirjallisen kysymyksen Kelan puhelinpalvelun maksullisuudesta. Vasemmistoliiton kansanedustajat katsovat, että puhelinpalvelun maksullisuus rokottaa kohtuuttomasti kaikista pienituloisimpia varsinkin nyt, kun Kelan toimeentulotukipäätökset ovat pahoin ruuhkautuneet. – Toimeentulotuen käsittely Kelassa on ruuhkautunut pahasti. Käsittelyajat ovat pitkiä ja etuuskäsittelyn kiire johtaa virheisiin, joihin asiakkaat joutuvat hakemaan selvitystä puhelinpalvelun kautta, kansanedustaja Paavo Arhinmäki toteaa. Kysymyksen ensimmäinen […]

[ Lue lisää → ]

Vasemmistoliiton ryhmäpuhe keskustelussa ruokapoliittisesta selonteosta 1.3.2017

Kansanedustaja Jari Myllykoski: Arvoisa puhemies! Valtioneuvoston ruokapoliittisessa selonteossa on oikeat tavoitteet, joten ne on helppo allekirjoittaa. Mutta painotuksissa Vasemmistoliitolla on omia perusteltuja näkemyksiä. Ruokapolitiikan suuren linjan tulee olla eettisen ja ympäristöystävällisen kotimaisen ruuantuotannon turvaamisessa. Näin parantaisimme huoltovarmuutta, työllisyyttä, hyvinvointia, ympäristön tilaa, ja vastaisimme kuluttajien toiveisiin. Tämä on Vasemmistoliiton tavoite. Suomalaisen pitää kysyä: Tiedänkö mitä lapseni […]

[ Lue lisää → ]

Avoin työmarkkinasotako Suomen Yrittäjien ja EK:n tavoitteena?

Kansanedustaja Jari Myllykoski arvostelee Suomen Yrittäjiä ja elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta aggressiivisesta hyökkäyksestä sopimusyhteiskuntaa vastaan. Myllykosken mukaan järjestöjen toimet eivät luo uskoa, että niiden tavoitteena on aito paikallinen sopiminen, vaan tarkoituksena näyttää olevan pikemminkin paikallinen sanelu. – EK ilmoitti irtisanovansa joukon keskusjärjestösopimuksia ja nyt Suomen Yrittäjät jo ohjeistaa yleissitovia työehtosopimuksia noudattavia yrityksiä, että näiden ei tarvitse […]

[ Lue lisää → ]

Veronumeron laajentamisella harmaata taloutta vastaan

Eduskunta keskusteli perjantaina vasemmistoliiton eduskuntaryhmän lakialoitteesta veronumeron käytön laajentamisesta. Vasemmistoliitto esittää veronumeron käyttöönottoa rakennusalan lisäksi kiinteistöpalvelualalla, majoitus- ja ravintolapalvelualalla ja teknologiateollisuudessa. – Harmaan talouden torjunta on hyvinvointivaltion ja työllisyyden kohtalonkysymys, lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja Jari Myllykoski sanoo. Myllykoski muistutti keskustelussa, että harmaan talouden torjunnalla voidaan paitsi paikata julkisen talouden aukkoja, rahoittaa kansalaisten hyvinvointipalveluita. Rakennusalan veronumeron verohyödyksi […]

[ Lue lisää → ]

Kansalaisaloitteet riippumattomiksi vaalikausista

Kansanedustaja Jari Myllykoski esittää kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä muutettavaksi siten, että kansalaisaloitteet eivät raukeaisi vaalikauden loppuessa. – Kansa ei vaihdu, vaikka eduskunta vaihtuu, Myllykoski sanoo. Nykylainsäädännön mukaan sellaiset kansalaisaloitteet, joita ei ole ehditty käsitellä eduskunnassa vaaleihin mennessä, raukeavat. Kansalaismielipide yksittäisessä asiassa ei kuitenkaan muutu, vaikka eduskunnan koostumus vaihtuu vaalien jälkeen. Siksi on tärkeää, että kansalaisaloitteen käsittely […]

[ Lue lisää → ]