Artikkelit kirjoittajana: Eduskuntaryhmä

Suomen tulee edistää kansainvälistä yritysvastuusopimusta

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vaatii Suomen hallitusta toimimaan aktiivisesti parhaillaan YK:ssa neuvoteltavan ihmisoikeuksia, yritysvastuuta ja väärinkäytösten uhrien oikeuksia koskevan sopimuksen solmimiseksi. Kaikki vasemmistoliiton kansanedustajat ovat allekirjoittaneet kansainvälisen parlamentaarikkojen vetoomuksen sopimuksen puolesta, ja puolueen varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen on jättänyt hallitukselle myös asiaa koskevan kirjallisen kysymyksen. – Joidenkin monikansallisten yritysten toimintaan liittyy ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien loukkauksia, ympäristötuhoja, maakaappauksia, […]

[ Lue lisää → ]

Terveyskeskusmaksut pois ja perintä historiaan

Vasemmistoliitto vaatii terveyskeskusmaksujen poistoa koko Suomessa. Puolueen mielestä kuntien tulisi myös jättää sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut perimättä silloin, kun se on ilmeisen kohtuutonta. Vasemmistoliitto on valmistellut näiden tavoitteiden edistämiseksi kaksi valtuustoaloitetta, joita valtuustoryhmät eri puolella voivat käyttää tai muokata tarpeensa mukaan. – Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Terveyskeskusmaksujen poisto on keino edistää […]

[ Lue lisää → ]

Raideverkon korjauksista sovittava vaalikausien yli

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson ehdottaa yli vaalikausien ulottuvaa investointisuunnitelmaa raideliikenteen parantamiseksi. Suomen henkilöliikenteestä vain viisi prosenttia kulkee raiteilla. Anderssonin mukaan raideliikenteen kehittäminen helpottaisi liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamista. Se myös vähentäisi ruuhkia ja joustavoittaisi liikkumista. –  Raideverkon pitää olla kunnossa, jotta liikennettä voidaan lisätä. Ensiksi on siis korjattava niin sanotut pullonkaulat, jotka estävät raideliikenteen laajentumisen ja aiheuttavat vikoja ja myöhästymisiä. Myös liikenteen ohjausjärjestelmät […]

[ Lue lisää → ]