Artikkelit kirjoittajana: Eduskuntaryhmä

Hallitukselle kysymys synnytysten keskittämisestä

Kansanedustajat Katja Hänninen, Hanna Sarkkinen ja Aino-Kaisa Pekonen jättävät hallitukselle kirjallisen kysymyksen synnytysten keskittämisestä suuriin yksiköihin ja lisääntyneiden matkasynnytysten turvallisuusriskeistä. Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi tällä viikolla päätöksen, jonka mukaan Oulaisten Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta loppuu tämän vuoden lopussa. Oulaskankaan esimerkki kuvaa hyvin kehityssuuntaa, jossa synnytyksiä pyritään keskittämään heikoilla ja epäjohdonmukaisilla perusteilla. – Suomi on tutkitusti yksi […]

[ Lue lisää → ]

Andersson ja Kontula: kirjallinen kysymys Tampereen yliopistoasiasta

Kansanedustajat Li Andersson ja Anna Kontula jättivät tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen Tampereen uuden säätiöyliopiston johtosääntöluonnoksesta. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston hallitukset valitsivat tammikuussa 2018 uuden säätiöyliopiston siirtymäkauden hallituksen. Siirtymäkauden hallitus koostuu yhdistyvien yliopistojen ulkopuolisista henkilöistä.   Tampereelle ollaan muodostamassa uutta säätiöyliopistoa yhdistämällä Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Vuonna 2019 aloittavasta yliopistosta tulee myös […]

[ Lue lisää → ]

Turvallisuus taataan vain toimivilla julkisilla palveluilla

Eduskunta jatkaa tänään keskustelua ensi vuoden budjetista. Kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Matti Semi pitää sisäistä turvallisuutta asiana, jota on hyvä katsoa laajasti. – Sisäisessä turvallisuudessa on kyse myös siitä, miten saadaan riittävät varat opetukseen, hoivaan ja huolenpitoon. Nämä ovat oleellisia asioita yhteiskunnan eheyden ja turvallisuuden kannalta. Poliisin määrärahat konkretisoituvat puolestaan siinä, riittääkö koko maassa poliiseja valvomaan […]

[ Lue lisää → ]

Ei sanktioilla, vaan työllistymisen esteiden purkamisella

Eduskunta jatkaa tänään työttömyysturvan aktiivimallin käsittelyä. Hallitus haluaa laskea työttömyyspäivärahaa 4,65 prosenttia, jos työtön ei ole ollut 65 maksupäivän aikana tarpeeksi aktiivinen työmarkkinoilla. Kansanedustaja Matti Semin mukaan aktiivimalli on todellista työttömien kyykyttämistä. – Erityisen ongelmallisena näen aktiivimallin harvaan asutulla seudulla, missä työttömien mahdollisuudet osallistua työllistymistä edistävään palveluun tai toimintaan eroavat oleellisesti isompien kaupunkien tilanteesta. En […]

[ Lue lisää → ]

Yleissivistävä lukio säilytettävä

Li Anderssonin mukaan opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ajaa korkeakoulujen opiskelijavalintoja suuntaan, joka vaarantaa lukion yleissivistävän roolin. Viime viikolla esiteltiin uusi, yliopistoille yhteiseksi ehdotettu ylioppilastutkinnon pisteytysmalli. Mallissa annettaisiin osalle reaaliaineista merkittävästi vähemmän painoarvoa kuin toisille. Esimerkiksi filosofiasta ja terveystiedosta saisi vähemmän pisteitä yliopistoon hakiessa kuin muista aineista. Taito- ja taideaineita ei puolestaan ole huomioitu lainkaan. […]

[ Lue lisää → ]

Toimeentulotukea saavien lapsiperheiden tilannetta helpotettava

Hallitus esittää, että lapsilisän yksinhuoltakorotusta nostetaan 48,55 eurosta 53,30 euroon lasta kohden kuukaudessa. Nosto ei kuitenkaan hyödytä kaikkein pienituloisempia, toimeentulotukea saavia perheitä. Toimeentulotukea hakiessa lapsilisä otetaan huomioon tuen määrään vaikuttavana tulona. – Toimeentulotukea saavia lapsiperheitä on paljon ja heidän suhteellinen määränsä vaihtelee myös alueellisesti merkittävästi. Vuonna 2014 suhteellisesti suurin luku oli Uudellamaalla, eli 10,6 prosenttia […]

[ Lue lisää → ]

Oikeuslaitosta uudistettava oikeusturva, ei säästöt edellä

Eduskunta käsittelee tänään käräjäoikeuksien rakenneuudistusta. Hallitus pyrkii säästämään tuomioistuinten menoissa lakkauttamalla seitsemän käräjäoikeutta ja sulkemalla 21 käräjäoikeuden istuntopaikkaa. Edellinen merkittävä oikeuslaitoksen supistaminen tehtiin vuonna 2010. Tällöin käräjäoikeuksien määrä pudotettiin 51 nykyiseen 27 käräjäoikeuteen. Hallitus aikoo karsia käräjäoikeusverkostoa merkittävästi, vaikka ei ole selvittänyt vuoden 2010 uudistuksen vaikutuksia ihmisten oikeusturvaan ja tuomioistuinlaitoksen toimintaan. – Miten käräjäoikeusverkostoa voidaan […]

[ Lue lisää → ]

Veronpalautusten lunastaminen oltava maksutonta kaikille

Kansanedustaja Matti Semin mukaan ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa veronpalautusten lunastamisessa. Verotettava, jolla ei ole pankkitiliä tai se ei ole verottajan tiedossa, joutuu lunastamaan veronpalautukset pankilta. Tällöin veronpalautukset maksetaan maksuosoituksena eli rahalähetyksenä Osuuspankin kautta.  – Maksuosoituksen lunastaminen on muuttunut maksulliseksi. Palveluhinnastoissa voi olla eroja eri Osuuspankkien välillä, mutta esimerkiksi Helsingin Seudun Osuuspankin hinta maksuosoituksen lunastamiselle käteisellä […]

[ Lue lisää → ]

Oikeutta tilapäiseen hoitovapaaseen laajennettava

Kansanedustaja Katja Hännisen mukaan työsopimuslakia on muutettava niin, että työntekijällä on oikeus tilapäiseen, enintään neljän päivän pituiseen hoitovapaaseen alle 12-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti. Nykyinen lainsäädäntö ulottaa oikeuden vain alle 10-vuotiasiin lapsiin. – Monet työehtosopimukset lähtevät jo nyt siitä, että sairasta lasta saa hoitaa siihen asti, kun lapsi on 12 vuotta. Ikärajan nostaminen on tärkeää perheiden […]

[ Lue lisää → ]