Posts Categorized: Avoimia työpaikkoja

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä hakee työntekijää

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä hakee työntekijää 14.8.2017 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työtehtäviin kuuluu vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kansanedustajien eduskuntatyötä tukeva poliittinen valmistelutyö, kansanedustajien avustaminen valiokuntatyössä ja muu avustaminen eri toimenkuvilla. Kulloinenkin toimenkuva määritellään erillisellä päätöksellä. Työntekijältä edellytetään kansainvälisen politiikan tuntemusta ja ulko- ja turvallisuuspoliittista osaamista. Tehtävässä eduksi katsotaan monipuolinen poliittinen osaaminen, kokemus lainsäädäntötyöstä, sujuva kirjallinen ja suullinen ilmaisu, […]

[ Lue lisää → ]

Hae Euroopan unionin alueiden komiteaan

Vasemmistoliitto hakee edustajaa Euroopan unionin alueiden komiteaan Vasemmistoliitto hakee edustajaa Euroopan unionin alueiden komiteaan toimitoimikaudelle, joka päättyy 25.1.2020. Myöhemmin ratkeaa, onko kyseessä varsinaisen vai varajäsenen paikka. Hakemuksia toivotaan sekä naisilta että miehiltä kaikista osista Suomea. Toimielimen jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon sukupuolten tasapuolinen sekä maantieteellisesti monipuolinen edustus. Puolueiden kesken paikat jakaantuvat kuntavaalituloksen perusteella. Maan edustajat […]

[ Lue lisää → ]

Hae Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin Suomen valtuuskuntaan

Vasemmistoliitto hakee edustajaa Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin Suomen valtuuskuntaan. Uusi valtuuskunta tulee toimimaan lokakuuhun 2020 asti. Vasemmistoliiton osalta kyseessä on varaedustajan paikka. Kongressi työskentelee demokratian ja poliittisen tasapainon hyväksi vahvistamalla paikallis- ja alueviranomaisten osuutta Euroopan integraatiossa. Kongressi antaa säännöllisesti ja maakohtaisesti raportteja paikallis- ja aluedemokratian tilasta Euroopan neuvostoon kuuluvissa ja jäsenanomuksen jättäneissä valtioissa ja […]

[ Lue lisää → ]

Hae edustajaksi KEVA:n hallintoon

Vasemmistoliitto hakee edustajia KEVA-eläkeyhtiön hallintoon. Uusi Kevan valtuuskunta aloittaa 1.9.2017. Uusi valittava valtuuskunta valitsee Kevan hallituksen syksyllä 2017. Kevan päätösvaltaa käyttää eläkelaitoksen valtuuskunta. Valtuuskunnassa on 30 jäsentä sekä jokaisella heistä henkilökohtainen varajäsen, jotka valtiovarainministeriö määrää neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kevan hallintoa hoitaa hallitus, jonka valtuuskunta valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksessa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella heistä […]

[ Lue lisää → ]

Haemme puoluetoimistolle kampanjaviestinnän osaajaa

Haemme puoluetoimistolle Helsinkiin kampanjaviestinnän osaajaa.

Kampanjaviestinnän osaajan tehtävänä on puolueen vaalikampanjoihin liittyvä viestintä sekä sisältöjen suunnittelu ja toteuttaminen. Tehtävän pääpaino on sosiaalisen median viestinnässä sekä muussa digiviestinnässä ja -kampanjoinnissa.

[ Lue lisää → ]

Haemme poliittista sihteeriä

Vasemmistoliitto hakee uusia osaajia. Haluatko tehdä itsenäistä ja vastuullista asiantuntijatyötä? Haemme puoluetoimistolle Helsinkiin poliittista sihteeriä.   Poliittisen sihteerin tehtävään kuuluu vastata puolueen poliittisesta ohjelma- ja kampanjatyön suunnittelusta ja valmistelusta. Hänen vastuullaan on myös puheenjohtajan ja puoluesihteerin avustaminen. Lisäksi poliittinen sihteeri vastaa puolueen kansainvälisen toiminnan koordinoinnista. Tehtäviin kuuluvat myös muut esimiehen hänelle osoittamat tehtävät. Toimipaikka on […]

[ Lue lisää → ]

Tule töihin vasemmistoliiton eduskuntaryhmään!

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä hakee eduskuntasihteeriä 1.8.2016 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. EDUSKUNTASIHTEERI Eduskuntasihteerin työtehtäviin kuuluu vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kansanedustajien eduskuntatyötä tukeva poliittinen valmistelutyö, kansanedustajien avustaminen valiokuntatyössä ja muu avustaminen eri toimenkuvilla. Kulloinenkin toimenkuva määritellään erillisellä päätöksellä. Eduskuntasihteeriltä edellytetään talouspolitiikan tuntemusta ja talouspoliittista osaamista. Tehtävässä eduksi katsotaan monipuolinen poliittinen osaaminen, kokemus lainsäädäntötyöstä, sujuva kirjallinen ja suullinen ilmaisu, ruotsin […]

[ Lue lisää → ]

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä hakee tiedottajaa

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä hakee viestinnän ammattilaista toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2016 alkaen tai sopimuksen mukaan: TIEDOTTAJA Tiedottajan pääasiallisena tehtävänä on eduskuntaryhmän päivittäinen viestintä. Lisäksi tehtäviin kuuluvat kansanedustajien viestinnän jatkuva kehittäminen ja eduskuntaryhmän poliittisen kampanjoinnin käytäntöjen uudistaminen. Tiedottaja vastaa myös tilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tehtävään valitun tulee hallita uudet mediat ja visuaalinen viestintä. Tehtävässä eduksi katsotaan monipuolinen […]

[ Lue lisää → ]

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä hakee eduskuntasihteeriä ja ryhmäavustajaa

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä hakee eduskuntasihteeriä 1.8.2016 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja ryhmäavustajaa (määräaikainen) 1.9.2016 alkaen.   EDUSKUNTASIHTEERI Eduskuntasihteerin työtehtäviin kuuluu vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kansanedustajien eduskuntatyötä tukeva poliittinen valmistelutyö, kansanedustajien avustaminen valiokuntatyössä ja muu avustaminen eri toimenkuvilla. Kulloinenkin toimenkuva määritellään erillisellä päätöksellä. Eduskuntasihteeriltä edellytetään talouspolitiikan tuntemusta ja talouspoliittista osaamista. Tehtävässä eduksi katsotaan monipuolinen poliittinen osaaminen, kokemus lainsäädäntötyöstä, […]

[ Lue lisää → ]

Tule töihin Vasemmistoliiton eduskuntaryhmään

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä hakee viestinnän ammattilaista viiden kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.2.2016 alkaen: VIESTINNÄN KEHITTÄJÄ Tehtävänä on vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ja sen kansanedustajien viestinnän kehittäminen erityisesti sosiaalisessa mediassa. Projektina on kansanedustajien viestinnän kehittämissuunnitelmien laatiminen ja eduskuntaryhmän poliittisen kampanjoinnin käytäntöjen uudistaminen. Eduskuntaryhmän päättämistä poliittisista teemoista tuotetaan ”työkalupakki”, jossa on koottuna materiaaleja käytettäväksi sosiaalisessa mediassa sekä tapahtumissa eri puolilla Suomea. […]

[ Lue lisää → ]