Posts Categorized: Kannanotot 2015

Mielenterveyspalvelut kuntoon hallitusohjelmassa

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto vaatii, että sote-ratkaisussa ja hallitusohjelmaneuvotteluissa mielenterveys- ja päihdepalvelut nostetaan pöydälle. Sote-uudistuksessa on keskitytty pitkälti somaattisten sairauksien hoitoketjuihin ja pelkona on mielenterveys- ja päihdepalveluiden unohtaminen. Keskeistä on oikea-aikainen ja matalan kynnyksen hoitoon pääsyn varmistaminen ja hoidon intensiteetistä huolehtiminen. Mielenterveys- ja päihdetyötä tekevien kansalaisjärjestöjen toiminnan rahoitus on varmistettava.

[ Lue lisää → ]

Turha ja päällekkäinen hallinto purettava

Vasemmisto ehdottaa Suomeen laajaa hallinnon rakenneuudistusta, jonka perustana on hallinnon yksinkertaisuus, demokraattisuus ja tehokkuus. Ehdotus perustuu kolmiportaiseen hallintorakenteeseen: kunta, aluehallinto ja valtio. Ajatus ei ole uusi, vasemmisto on ajanut kolmiportaista hallintoa jo 1980-luvulta.
Mallissa uusi itsehallinnollinen ja suorilla vaaleilla johdettava aluehallinto korvaisi nykyiset maakunnat, suuren joukon erilaisia kuntayhtymiä, suunnitellun metropolihallinnon sekä pääosin myös ELY:t, AVI:t ja TE-toimistot. Ehdotettu malli voidaan toteuttaa yhteen sovitettuna sote-uudistukseen tai sen korvaavana.

[ Lue lisää → ]