Vasemmisto: kunnat kapinaan lasten puolesta

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kannanotto 21.11.2015

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto kehottaa kuntia kapinaan lasten oikeuksien puolesta

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston mielestä kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapsiperheet on saatava perhepolitiikan keskiöön. Lapsiperheköyhyyden torjumisen kannalta olennaista on työllisyys, sosiaaliturvan riittävä taso, tasa-arvoinen ja laadukas varhaiskasvatus, riittävästi resurssoitu peruskoulu sekä epätasa-arvoisuutta synnyttävien rakenteiden purkaminen.

Vasemmistoliitto kehottaa kuntia kapinaan lasten oikeuksien puolesta. Kun hallitus ei halua kuunnella asiantuntijalausuntoja, voivat kunnat laajalla rintamalla näyttää, että ne toimivat viisaammin.

Mitä useampi kunta kieltäytyy toimeenpanemasta päivähoidon heikennyksiä, sitä useamman syrjäytymisvaarassa olevan lapsen mahdollisuudet paranevat. Esimerkiksi Helsinki, Kotka, Tampere, Hämeenlinna ja Valkeakoski ovat jo päättäneet, etteivät ne toimeenpane hallituksen varhaiskasvatusleikkauksia ensi vuonna.

Sipilän hallituksen suunnitelmat romuttaa lasten tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen on Vasemmistoliiton mielestä huonoa perhepolitiikkaa. Jatkossa oikeus kokopäiväiseen päivähoitopaikkaan on vain kokoaikaisesti työskentelevien, päätoimisesti opiskelevien tai päätoimisesti yrittäjinä toimivien lapsilla. Työttömien tai vanhempainvapaalla olevien lapsilla ei olisi jatkossa mahdollisuutta samanlaiseen päivähoito-oikeuteen eikä oikeutta esiopetuksen tai perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Esityksen lapsi- ja sukupuolivaikutusten arviointia ei ole myöskään tehty.

Vasemmistoliitto muistuttaa, että tutkimusten mukaan huono-osaisuus ja mielenterveysongelmat voivat ilman ennaltaehkäiseviä toimia periytyä sukupolvelta toiselle. Jos oikeutta täyspäiväiseen varhaiskasvatukseen rajoitetaan, voi se lisätä perheiden jaksamisongelmia ja perheille tarkoitetun kotiavun tarvetta ja tulee pahimmillaan johtamaan lisääntyneeseen lastensuojelutarpeeseen ja huostaanottoihin. Tutkimusten mukaan päiväkoti suojaa lapsia, kun kotona on ongelmia. Rajauspäätös on myös huono maahanmuuttajalapsiperheiden integraation ja kielenoppimisen kannalta. Lisäksi esitys tulee synnyttämään uutta byrokratiaa ja perheiden kyttäystä.

Lisäksi hallitus on kasvattamassa päiväkotien ryhmäkokoja sekä korottamassa päivähoitomaksuja ja koululaisten iltapäiväkerhojen maksuja. Sipilän hallituksen tavoittelemat ”säästöt” tulevat kuitenkin pitkällä aikavälillä kalliiksi, sillä epätasa-arvoa kasvattamalla ja varhaiskasvatuksen laatua heikentämällä ei synny säästöjä. Nobel-palkitun taloustieteilijä James Heckmanin mukaan varhaiskasvatukseen sijoitetut eurot saadaan seitsenkertaisesti takaisin. Varhaiskasvatus pitäisi nähdä pitkäaikaisena sosiaalisena sijoituksena tulevaisuuteen eikä pelkkänä menoeränä. Saadut säästöt tulevat tulevaisuudessa kalliiksi korjaavina palveluina.

Hyvässä ihmisarvoisessa ja lapsiystävällisessä yhteiskunnassa lamaa ei maksateta lapsilla. Kaikille lapsille kuuluu tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen vanhempien tilanteesta riippumatta.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille