Kontula: Lastensuojelulaitokset katsastukseen

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula jättää toimenpidealoitteen, jossa ehdotetaan vuosittaisten määräaikaistarkastusten järjestämiseksi lasten ja nuorten sijaishuoltopaikkoihin.

– Vaikka lastensuojelulakiin kirjatut valvontavelvoitteet ovat varsin kattavat, käytännössä valvonnassa on kuitenkin vakavia puutteita. Jos kerran ajoneuvoillakin on määräaikaiset katsastusajat, miksei vastaava järjestelmää voisi ulottaa koskemaan myös sijaishuoltopaikkoja, Kontula kysyy.

Esimerkiksi oikeusasiamiehen tekemissä sijaishuollon tarkastuksissa on toistuvasti ilmennyt lasten nöyryyttävää kohtelua ja oikeuksien laitonta rajoittamista. Lasten on myös raportoitu olleen tietämättömiä omista oikeuksistaan sekä laitoksen ja oman sosiaalityöntekijän velvollisuuksista.

Ongelmia aiheuttavat etenkin resurssien niukkuus ja valvonnan päällekkäisyys. Kontulan mielestä resurssit eivät voi olla este lastensuojelun toteutumiselle.

– Sijaishuollon valvonnan tulisi toimia moitteettomasti riippumatta siitä, ovatko kantelut tai muut raportoidut havainnot antaneet aihetta erityiseen huoleen. Päivitetty katsastustodistus olisi ehto lastensuojelun sijoituspaikkana toimimiselle, Kontula jatkaa.

Vuonna 2017 Suomessa oli sijoitettuna noin 18 000 lasta. Heistä 11 prosenttia oli sijoitettuna ammatillisiin perhekoteihin, 42 prosenttia yksityiskoteihin ja 38 prosenttia lastensuojelulaitoksiin.

Lue koko toimenpidealoite täältä:
http://annakontula.fi/2018/09/25/toimenpidealoite-sijaishuoltopaikkojen-vuositarkastuksista/

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille