Kari Uotilan pitämä vasemmistoliiton ryhmäpuhe 13.12.2017 kokonaisuudessaan 

Arvoisa puhemies,

Vasemmistoliitto iloitsee muiden tavoin taloustilanteen parantumisesta. Hienoa, että kasvu ei enää perustu pelkästään yksityiseen kulutukseen, vaan myös vienti ja investoinnit ovat lisääntyneet ja jossain määrin myös monipuolistuneet.

Valitettavasti työttömyys – etenkään pitkäaikaistyöttömyys – ei ole vähentynyt riittävästi, ja tästäkin osan selittää tilastojen puhdistaminen.

Suurin syy kasvuun on se, että Suomi hyötyy Euroopan ja maailmantalouden kasvaneesta kysynnästä. Lisäksi EKP:n rahaelvytys ja matala korkotaso ovat kannustaneet investointeja, kasvattaneet velkavetoista yksityistä kulutusta ja paisuttaneet omaisuusarvoja. Yrityksissä on tehty hyviä innovaatioita ja sellaisia tuotteita ja palveluita, joille löytyy ostajia.

Näistä tekijöistä hallitus ei voi ottaa kunniaa. Pikemminkin päinvastoin.

Taantumassa hallitus pahensi päätöksillään tilannetta, kun se ajoi läpi miljardien eurojen menosopeutukset silloin, kun julkista kysyntää olisi pitänyt kasvattaa.

Arvoisa puhemies,

Kun vasemmisto esitti monien johtavien taloustieteilijöiden tukemana elvyttävämpää finanssipolitiikkaa talouden ja työllisyyden tukemiseksi ja kestävää rakennemuutosta edistävien investointien käynnistämistä, haukuttiin meidät sieltä ministeriaitiosta vastuuttomiksi velanottajiksi, jotka eivät ajattele lastemme ja lastenlastemme tulevaisuutta.

Nyt, kun on noususuhdanne, te velkaelvytätte rikkaita suosivilla ja tuloeroja kasvattavilla veronalennuksilla. Miljardiluokan veronkevennykset niille, joilla muutenkin menee hyvin, eivät ole yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisia eivätkä finanssipoliittisesti järkeviä.

Veroelvytyksen seurauksena eriarvoisuus kasvaa ja hyvinvointivaltio heikkenee, kun valtiolla ei enää mukamas ole varaa julkisiin palveluihin tai inhimilliseen perusturvaan. Veroelvytyksen seurauksena kasvatatte valtion velkaa, mutta, ette enää ole huolissanne ”lastenlastemme velkaperinnöstä”.

Kritiikkiin hallituksen epäonnistuneesta ja väärin ajoitetusta finanssipolitiikasta ovat yhtyneet myös monet taloustieteen valtavirtaa edustavat asiantuntijat, kuten talouspolitiikan arviointineuvosto.

Arvoisa puhemies,

Porvarihallituksen ja työnantajien haukkalinjan yhdessä junailema palkansaajien kyykytyssopimus, joka myös kilpailukykysopimuksen nimellä tunnetaan, on yksi keskeinen tekijä miljardileikkausten ja valtiontalouden heikon rahoitusaseman takana. Siinä yrityksille annetaan ja työntekijöiltä ja valtiolta otetaan. Te pakotitte työntekijät ottamaan maksettavakseen työnantajille kuuluvia sosiaalimaksuja ja tekemään kolme palkatonta työpäivää vuodessa. Julkisen puolen pienipalkkaiselta työntekijöiltä otitte vielä lisäksi kolmanneksen lomarahoista.

Vientikilpailukykyyn pohjanneet perusteet kyykytysssopimukselle olivat alun perinkin heikot, ja toteutunut kehitys ja tuoreet tutkimukset ovat osoittaneet vasemmistoliiton kritiikin aiheelliseksi.

Arvoisa puhemies,

Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti vähentää eriarvoisuutta ja lisää kansalaisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Otamme ilmastonmuutoksen ja ympäristönkestävyyden tosissamme ja kannamme globaalin vastuumme.

Panostamme yli miljardi euroa hyvinvointieroja tasaaviin etuuskorotuksiin ja julkisten palveluiden parantamiseen. Nostamme perusturvaa, pienimpiä eläkkeitä, työttömyysturvaa ja opintotukea. Karsimme hyvinvointipalveluiden maksullisuutta, lisäämme esimerkiksi lääke- ja matkakorvauksia ja parannamme koulutuksen ja kasvatuksen tasa-arvoa.

Vaihtoehdossamme jokainen kansan- tai takuueläkettä saava saa 50 euroa kuussa enemmän. Korkeakouluopiskelijan opintoraha nousee 250 eurosta 340 euroon. Työttömyysturvan heikennykset perutaan.

Arvoisa puhemies,

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin haaste. Siksi ympäristömme kunnioittaminen ja ilmastokatastrofin ehkäisy ovat vasemmistoliiton tärkeysjärjestyksessä korkealla.

Panostamme lähes puoli miljardia euroa hallitusta enemmän ilmastonmuutoksen torjuntaan ja yhteiskunnan kestävän rakennemuutoksen edistämiseen. Esitämme satsauksia esimerkiksi julkiseen liikenteeseen, infrastruktuuriin, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan sekä pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen. Kasvatamme myös tuntuvasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitusta, mikä vauhdittaa kestävien ratkaisuiden keksimistä ja käyttöönottoa.

Arvoisa puhemies,

Suomi tarvitsee rakenteellisia uudistuksia. On surullista ja anteeksiantamatonta, että hyvinvointiyhteiskuntamme tärkein uudistus eli SOTE on sössitty täydellisesti pikkusieluisen poliittisen valtapelin ja ideologisen yksityistämisvimman vuoksi.

Suomen toiseksi suurimman kaupungin, kokoomusvetoisen Espoon kaupunginvaltuusto antoi maanantaina lausuntonsa soten valinnanvapausluonnoksesta. Kysymyksiin, kaventaako esitys terveys- ja hyvinvointieroja, parantaako se yhdenvertaisuutta, paraneeko asiakkaan mahdollisuus saada yhteensovitettuja palveluita ja toteutuuko palveluiden integraatio, oli Espoon yksiselitteinen vastaus jokaiseen kysymykseen ”ei”. Kun kokoomuslaisen kaupungin vastaus on tällainen, voi vain kuvitella, millaista palautetta muista kaupungeista tulee.

Arvoisa puhemies,

törkein ehdotus ensi vuoden budjettilaeista on aktiivimallin joulupaperiin kääritty työttömien rankaisumalli. Te haluatte rankaista työtöntä työttömyysturvaa leikkaamalla, vaikka hän hakee joka päivä töitä, tekee kymmeniä hakemuksia ja pyrkii turhaan aktiivitoimien piiriin. Tämä ei voi olla oikein.

Vetoan teihin ministeri Orpo, että perutte tämän kohtuuttoman ja perustuslaillisestikin ongelmallisen ehdotuksen vielä ennen ratkaisevaa toista käsittelyä.

Arvoisa puhemies,

edellä mainituin perustein esitän, että eduskunta hyväksyy seuraavan epäluottamuslause-ehdotuksen:

Hallitus on epäonnistunut työllisyys- ja talouspolitiikassaan, heikentänyt lyhytnäköisillä leikkauksillaan Suomen osaamisperustaa ja tulevaisuuden menestyksen edellytyksiä, kasvattanut suomalaisten eriarvoisuutta, vitkastellut ilmastonmuutoksen hillinnässä, väistellyt globaalia vastuutaan, sivuuttanut asiantuntijatiedon, sitonut itsensä etujärjestöjen talutusnuoraan ja osoittanut kyvyttömyyttä perusteelliseen poliittiseen valmisteluun. Tämän vuoksi eduskunta katsoo, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille