Toimeentulotuen Kela-käsittelyn ongelmat korjattava

Tänään jättämässään kirjallisessa kysymyksessä vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vaatii hallitusta korjaamaan ne ongelmat, joita toimeentulotuen käsittelyn siirto Kelaan on aiheuttanut. Kansanedustajat ovat saaneet lukuisia yhteydenottoja ongelmiin ajautuneilta kansalaisilta.

– Suuri ongelma on kiireellisen avunsaamisen vaikeutuminen, jos nyt kunnille jäävän harkinnanvaraisen tuen edellytyksenä vaaditaan ensin Kelan päätös perustoimeentulotuesta. Kuntia on ohjeistettava ja tarvittaessa lakia muutettava niin, että ihmiset saavat tarvitsemansa avun, sanoo Aino-Kaisa Pekonen, joka on kirjallisen kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja.

Hakemusten suuren määrän vuoksi Kelan käsittely on pahoin ruuhkautunut, mikä voi vaarantaa hakemusten käsittelyn lain edellyttämässä seitsemän vuorokauden määräajassa.

– Kelaan on palkattava lisää työntekijöitä jonoja purkamaan. Oleellista on pitää huoli siitä, ettei tästä sosiaalipoliittisesti hyvästä ja perustellusta muutoksesta tehdä puhdasta säästöhanketta. Kuntien sosiaalitoimen resursseja ei myöskään saa siirron myötä karsia, vaan etuuskäsittelystä vapautuvilla resursseilla on ehdottomasti vahvistettava varsinaista sosiaalityötä.

Eduskuntaryhmä pitää muutosta sinänsä tervetulleena, koska näin voidaan vapauttaa sosiaalityön resursseja etuuskäsittelystä ihmisten kohtaamiseen. Myös kansalaisten yhdenvertaisuus lisääntyy, kun kuntakohtaiset erot perustoimeentulotuessa poistuvat. Turha byrokratia ja luukulta toiselle pompottelu vähenevät mm. digitaalista asiointia lisäämällä. Nyt nämä tavoitteet uhkaavat vasemmistoliiton mukaan karata käsistä.

– Pahimmillaan nyt luodaan yhden luukun sijaan kaksi luukkua ja rinnakkainen etuusjärjestelmä. Muutenkin hallituksen sosiaalietuuksia koskevaa politiikkaa leimaavat ristiriitaiset tavoitteet. Puhutaan byrokratian vähentämisestä, mutta toisaalta halutaan osallistavaa sosiaaliturvaa, joka edellyttää päinvastoin lisää byrokratiaa ja valvontaa.

Vasemmistoliiton mukaan toimeentulotuen tarvetta voidaan pitkällä aikavälillä vähentää vain köyhyyttä torjumalla. Olennaista on työttömyyden vähentäminen, asumisen hinnan alentaminen muun muassa kohtuuhintaista asuntotarjontaa lisäämällä, sekä perusturvan korottaminen: takuueläkkeen, peruspäivärahan, työmarkkinatuen, ja myös opintotuen tulee taata ihmisille riittävä toimeentulo.

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille