Eriarvoisuuden vähentämisestä seuraavan hallituskauden tärkein strateginen hanke

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson esittää eriarvoisuuden vähentämisestä seuraavan vaalikauden keskeisintä strategista hanketta.

Andersson puhui tänään Pieksämäellä eriarvoisuutta käsittelevässä asiantuntijaseminaarissa.

– Korkeasta elintasosta ja kansainvälisesti verrattuna suuresta yhteiskunnallisesta tasa-arvosta huolimatta Suomessakin uhkana on huono-osaisuuden kasautuminen ja periytyminen, Li Andersson sanoi.

Tänään julkaistussa sosiaalibarometrissä valtaosa vastaajista ilmoittaa, että Sipilän hallitus on epäonnistunut eriarvoisuuden vähentämisessä. Hallituskauden aikana onkin tehty useita erityisesti pienituloisiin kohdistuvia leikkauksia, kuten aktiivimalli, perusturvaindeksien ja asumistuen enimmäisasumismenojen jäädytys sekä lääke- ja matkaomavastuiden ja asiakasmaksujen korotukset.

Vastaavasti hallituksen verolinja on ollut varakkaita ja suurituloisia suosiva.

Anderssonin mielestä eriarvoisuuden vähentäminen saa poliittisissa puheissa saa paljon tilaa, mutta Suomesta puuttuu kokonaisvaltainen strategia eriarvoisuuden vähentämiseksi.

– Eriarvoisuuteen vaikuttavia päätöksiä tehdään useissa eri ministeriöissä ja useiden eri hallinnonalojen alaisuudessa eikä niiden yhteisvaikutuksia arvioida kunnolla, Andersson moitti.

Andersson kritisoi myös valtiovarainministeriön ylikorostunutta asemaa poliittisten keskustelujen reunaehtojen asettamisessa. Suomessa on eduskuntavaaleista toisiin antauduttu vertailemaan eri puolueiden leikkauslistoja ja typistetty samalla politiikan ala koskemaan vain resurssien kohdentamista VM:n määrittelemien finanssipoliittisten rajojen ja kestävyysvajelaskelmien puitteissa.

– Keskustelun jumiutuminen pelkkään kestävyysvajeeseen siirtää huomion pois keinoista vähentää eriarvoisuutta tai puuttua koko ihmiskuntaa uhkaavaan ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen, Andersson sanoi.

Hän kehotti sosiaalipolitiikan tutkijat julkaisemaan yhdessä analyysin suomalaisesta eriarvoisuudesta ja sen tulevaisuudennäkymistä eduskuntavaalien alla samoihin aikoihin, kun valtiovarainministeriö julkaisee oman tulevaisuuskatsauksensa.

– Tämä voisi osaltaan helpottaa laajemman talouspoliittisen keskustelun käymistä vaalien yhteydessä.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille