Hallituksen ”kasvupalvelu-uudistus” tarkoittaa työllisyyspalveluiden leikkaamista ja yksityistämistä

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson varoittaa hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen johtavan työvoimapolitiikan alasajoon.

Hallitus antoi eilen esityksensä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta. Siinä avataan ovet työllisyyspalveluiden laajamittaiselle ulkoistamiselle.

Anderssonin mukaan esitys ei turvaa työvoimapolitiikkaan riittäviä resursseja, eikä etenkään heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluita. Sen sijaan vaikutusarvion mukaan nykyistä viranomaistoimintaa ollaan viemässä markkinoille jopa 110 miljoonan euron arvosta.

– Järjestämisvastuu työllisyydenhoidosta sysätään maakunnille, joilla ei kuitenkaan ole palveluihin korvamerkittyä rahaa, eikä verotusoikeutta. Yhdistettynä kustannuksia kasvattavaan markkinaehtoiseen sote-uudistukseen tämä ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin massiivisia leikkauksia työllisyydenhoitoon, Andersson sanoo.

Kasvupalvelu-uudistuksessa palveluiden järjestäminen ja tuottaminen erotetaan, ja maakuntien palveluille säädetään yhtiöittämisvelvoite kilpailutilanteessa. Hallituksen esityksessä on kuitenkin todettu, ettei tutkimustiedon perusteella yksityistä palvelun tuottajaa voida pitää julkista parempana työllisyysvaikutusten osalta. Myös kansainväliset kokemukset ulkoistamisesta esimerkiksi Hollannissa ja Saksassa ovat olleet kielteisiä.

– Hallitus pitää yksityistämistä ihmelääkkeenä kaikkiin ongelmiin, vaikka tutkimustieto ja kokemukset muista maista kertovat päinvastaista. Erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelut vaarantuvat, kun yksityiset ohjataan tulosperusteisella palkkiolla keskittymään helpommin työllistyviin asiakkaisiin. Kermankuorinta tulee olemaan ongelma niin sote- kuin työllisyyspalveluissakin, Andersson sanoo.

Andersson pitää ongelmallisena myös sitä, että kasvupalvelu-uudistuksen kannalta ratkaisevat esitykset ovat edelleenkin antamatta eduskunnalle, vaikka maakuntavaaleja on kaavailtu syksyksi. Esimerkiksi työttömien palveluprosessin määrittelevä laki rekrytointi- ja osaamisen kehittämispalveluista on edelleen valmisteilla.

– Viranomaistehtävien siirtämisestä yrityksille ei ole vieläkään saatu yksityiskohtia. Yhdistettynä nykyisen työttömyysturvajärjestelmän ankaraan sanktiojärjestelmään on vähintäänkin kyseenalaista puhua ”valinnanvapaudesta”, mikäli yksityisten firmojen rooliksi tulee asiakkaiden ohjaaminen palkattomaan työhön sanktioiden uhalla, Andersson sanoo.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille