Seksi ilman suostumusta on raiskaus

Eduskunnassa on tänään lähetekeskustelussa 79 kansanedustajan allekirjoittama eduskunnan naisverkoston lakialoite, jossa ehdotetaan suostumuksen puutteen lisäämistä raiskauksen tunnusmerkistön ensisijaiseksi määritelmäksi rikoslakiin.

Aloitteen ensimmäisen allekirjoittajan, naisverkoston puheenjohtaja Hanna Sarkkisen mukaan lakia täytyy muuttaa, sillä se ei vastaa yleistä oikeustajua, nykyaikaista ihmisoikeusajattelua eikä käsitystä seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta.

– Oletuksena ei voi olla, että toisen ihmisen ruumis on käytettävissä seksiin, ellei kohde vastustele riittävästi. Seksiin tarvitaan molempien osapuolten halu ja yhteisymmärrys. Siksi raiskauksen määritelmä tulee sitoa ensisijaisesti suostumuksen puutteeseen, Sarkkinen sanoo.

Nykylaki edellyttää ensisijaisesti, että teossa on käytetty väkivaltaa tai uhattu väkivallalla. Nykylakikin sisältää myös suostumusperustaista määrittelyä, mutta tiukasti luettuna silti lähtökohtana on, että uhrin oletetaan puolustautuvan raiskaajalta. Sarkkisen mukaan lain muutos selkeyttäisi nykytilaa ja lähettäisi myös voimakkaan viestin.

Aloitteen vastustajat ovat esittäneet, että raiskauksen ankkuroiminen suostumuksen puutteeseen olisi tosielämälle vieras lähtökohta ja pelotelleet lakimuutoksen lisäävän perusteettomia raiskausilmoituksia.

– Suostumusta arvioidaan jo nyt oikeudenkäynneissä, mutta muutos lisäisi oikeusvarmuutta ja uhrin oikeusturvaa. Suostumuksen voi ilmaista inhimillisessä vuorovaikutuksessa sanoin tai teoin, ei siihen tietenkään sopimuskaavakkeita tarvita. Ihmisiä ei pidä aliarvioida, kyllä ihmiset tietävät onko toinen halukas seksiin. Jos ei ole varma, onko toinen halukas, pitää kysyä, Sarkkinen sanoo.

Sarkkinen näkee perättömiä ilmoituksia vakavampana huolena seksuaalirikosten jäämisen piiloon:

– Suuri osa raiskauksista jää nyt piilorikollisuudeksi, koska siitä ei uskalleta ilmoittaa. Tämä on aito ongelma, ja uhreja on tuettava hakemaan apua ja oikeutta.

Raiskauksen tunnusmerkistön sitomista suostumuksen puutteeseen ovat edellyttäneet esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen Istanbulin sopimus, YK:n naisten oikeuksien komitea, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö, Amnesty International ja useat naisjärjestöt. Muutosta ovat julkisuudessa tukeneet monet kotimaiset oikeusoppineet.

Suostumusperusteinen määritelmä on käytössä muun muassa Englannissa ja Saksassa, ja lainmuutosta käsitellään parhaillaan Ruotsissa.

– Nyt on aika tehdä suostumusperustaisuudesta lain lähtökohta myös Suomessa. Tarvitsemme lain, joka asettaa jokaisen ihmisen seksuaalisen itsemääräämisoikeuden etusijalle.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille