Posts Categorized: Katja Hänninen

Tämä on taksipalveluiden tuho maaseudulla

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Katja Hänninen (vas) on pettynyt taksiliikenteen kohtaloon liikennekaaressa. Hännisen mukaan taksien asemapaikka- ja maksimihintasääntelyn poistaminen tarkoittaa sitä, että taksipalvelut heikkenevät harvaan asutuilta seuduilta. – Taksien osalta laki on aivan järkyttävä. Taksi on monesti se viimeinen palvelu, mitä syrjäkylällä on vielä jäljellä, ja nyt sekin viedään. Millä ikäihmiset pääsevät kauppaan ja […]

[ Lue lisää → ]

Postilain uudistamisessa puolustettava työntekijöitä

Vasemmistoliiton raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen puolustaa työntekijöiden asemaa ja työehtoja postilain uudistuksessa. Hallitus esittää postin jakelun harventamista taajamissa kolmipäiväiseksi. Sanomalehtien varhaisjakelun ulkopuolella säilyisi viisipäiväinen jakelu, jonka järjestäminen kilpailutettaisiin. – Valtion on oltava vastuullinen omistaja ja työnantaja. Kilpailutuksen seurauksena työntekijöiden tilanne muuttuu entistä epävarmemmaksi. Oma työ on vaakalaudalla jokaisen kilpailutuksen kohdalla. Me emme voi rakentaa peruspalvelua […]

[ Lue lisää → ]

Bernerin astuttava esiin tieverosuunnitelmissa

Vasemmistoliiton raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen vaatii liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriä avaamaan hallituksen suunnitelmat mahdollisen tieveron käyttöönotolle. Autoliitto tiedotti keskiviikkona hallituksen valmistelevan valtion liikenneväylien siirtoa uudelle yhtiölle, joka alkaisi rahoittaa toimintaansa autoilijoilta kerättävillä maksuilla. – Salamyhkäinen uudistus kuulostaa jälleen haja-asutusalueiden ja pitkien välimatkojen takaa kulkeville kansalaisille epäoikeudenmukaiselta käytännöltä. Kaupunkien ulkopuolella töihin, harrastuksiin, palveluihin ja opiskelemaan […]

[ Lue lisää → ]

Kainuun työllisyyttä parannettava oppisopimusta kehittämällä

Kajaanissa sunnuntaina puhuneiden Li Anderssonin, Katja Hännisen ja Matti Semin mielestä hallituksen on budjetissaan huomioitava Kainuun pahentunut pitkäaikaistyöttömyys. Kansanedustajien mielestä erityisesti oppisopimuskoulutusta kehittämällä voitaisiin auttaa Kainuun työllisyystilannetta. – Kainuulaisilta saadun palautteen mukaan paikallisissa isommissakaan yrityksissä ei ole välttämättä mahdollisuuksia ottaa töihin oppisopimusoppilaita, sillä ohjaajia ei ole. Oppisopimusjärjestelmästä tulisi tehdä yrityksille kannattavampaa sekä kannusteilla löytää motivoituneet osaajat, […]

[ Lue lisää → ]

Liikennekaari asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan

  Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Katja Hänninen (vas) on tyytymätön hallituksen esitykseen liikennekaareksi. Hännisen mukaan esitys on parantunut hieman, mutta erityisesti taksilupien hinta- ja määräsääntelystä luopuminen voi johtaa hintojen nousemiseen harvaan asutuilla alueilla. – Sipilän hallitus jatkaa maaseudun asukkaita kurittavaa linjaansa. Taksien hinta- ja määräsääntelyn poistaminen tulee kaikella todennäköisyydellä tarkoittamaan sitä, että suurissa kaupungeissa yritykset […]

[ Lue lisää → ]

Sipilän herättävä Postin tilanteeseen

Vasemmistoliiton kansanedustajat Katja Hänninen ja Markus Mustajärvi muistuttivat Postin tärkeydestä pohjoiselle Suomelle. Kansanedustajat vierailivat lauantaina Postin logistiikkaterminaalissa Rovaniemellä. Postilain uudistuksen valmistelu on käynnissä liikenne- ja viestintäministeriössä. – Bernerin haaveista huolimatta Posti on edelleen yleispalveluvelvoitteen piirissä, joten EU-direktiivin mukaan posti tulee jakaa kaikkina arkipäivinä. Posti tulee jatkossakin nähdä peruspalveluna, jotta kaikkien kansalaisten oikeus päivittäiseen postinjakeluun säilyy, […]

[ Lue lisää → ]

Fennovoiman turvallisuus varmistettava

Katja Hänninen vaatii hallitusta varmistamaan Pyhäjoelle suunnitellun Fennovoiman ydinvoimalan turvallisuuden. Yle uutisoi aiemmin tällä viikolla, että ydinvoimalahankkeen taustalla toimiva Voimaosakeyhtiö SF oli viime vuonna irtisanonut yrityksen johtajan sen jälkeen, kun tämä oli esittänyt säteilyturvakeskukselle huolensa puutteista ydinvoimalahankkeen turvallisuudessa. Hännisen mukaan tämä tapaus herättää merkittävää huolta ydinvoimalahankkeen turvallisuudesta. Itävaltalainen Turvallisuus- ja riskitieteiden instituutti on tutkimusraportissaan pitänyt […]

[ Lue lisää → ]

Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus 110 vuotta

Vielä nykyäänkin ovat naiset politiikan b-sarjaa. Tärkeimmät päätökset ovat edelleen miesten käsissä, ja miesten tekemiä päätöksiä pidetään tärkeämpinä.

Vaikka puolet äänioikeutetuista on naisia, parhaimmillaankin ovat naiset yltäneet eduskuntavaaleissa 85 paikkaan. Eduskunnan arkikäytännöissä sukupuolten välinen tasa-arvo on koteloitunut pienen harrastajaporukan erityiskysymykseksi. Useimmille tässä talossa näyttää tasa-arvo tarkoittavan sitä seminaarin pakkopuheenvuoroa, jonka aikana ehtii kahville ja tupakalle.

[ Lue lisää → ]

Päivystysuudistuksen vaikutukset pieniin sairaaloihin selvitettävä

Kansanedustaja Katja Hänninen on huolissaan hallituksen päivystysuudistuksen vaikutuksista pienempien sairaaloiden, kuten aluesairaaloiden toimintaan. Hänen mukaansa uudistuksen tulee edistää palveluiden saatavuutta ja taata yhdenvertaiset terveyspalvelut kaikille asuinpaikasta riippumatta. Hän jätti asiasta kirjallisen kysymyksen tänään. – Hallituksen päivystysuudistuksessa alueelliset ratkaisut jäävät vielä paljolti auki. Linjausten mukaan pienemmistä sairaanhoidon yksiköistä, kuten aluesairaaloista lopetetaan joitakin toimintoja, Katja Hänninen toteaa. […]

[ Lue lisää → ]

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma on valtava pettymys

Vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen on pettynyt tänään julkaistuun hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan. Hallituksen mukaan tasa-arvon kannalta suurimpia ongelmakohtia Suomessa ovat palkkaerot, sukupuolen mukaan eriytyneet alat ja ammatit, lähisuhdeväkivalta sekä miesten suuret hyvinvointierot. – Olen tasa-arvon ongelmakohdista hallituksen kanssa pitkälti samaa mieltä, mutta valitettavasti tasa-arvo-ohjelma ei anna kovin järeitä keinoja ongelmien poistamiseen. Hallitus tyytyy lähinnä selvittämään jo moneen […]

[ Lue lisää → ]