Kehysriihestä lisärahoitusta esittävälle taiteelle ja museoille

Vasemmistoliiton kansanedustajat Li Andersson ja Paavo Arhinmäki haluavat huolehtia taiteilijoiden toimeentulosta ja Suomen kulttuuripolitiikan kehittämisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän esitys esittävän taiteen ja museoiden valtionosuusjärjestelmän muuttamisesta on herättänyt laajaa keskustelua. VOS-uudistus tarvitsee onnistuakseen riittävät resurssit.

Andersson ja Arhinmäki vaativat hallitusta lisäämään kevään kehysriihessä teattereiden, museoiden ja orkestereiden valtionosuuksiin 20 miljoonan euron lisärahoituksen vuosille 2019–2021. Vastaavaa lisäpottia on esittänyt muiden muassa taideneuvosto.

– Rahoituksen lisäämisen rinnalla tulee kehittää taiteilijoiden ansaintamalleja ja nykyaikaistaa sosiaaliturvaa erilaiset työn muodot huomioivaksi. Kyse ei ole pelkästään yksittäisistä taidelaitoksista, vaan päättäjien valmiudesta tunnistaa taiteen itseisarvo, Andersson sanoo.

Myös taiteilijoiden apurahajärjestelmä on jäänyt pahasti jälkeen. Selvitysten perusteella taiteilijoiden toimeentulo on muuta väestöä heikompaa. Merkittävä syy taiteilijoiden toimeentulon ongelmiin on heidän toimeentulonsa riippuvuus apurahoista, joiden kesto on usein lyhyt ja saatavuus kovan kilpailun takana.

– Taiteilija-apurahojen määrää on syytä lisätä. Näin ei tueta ainoastaan taiteilijoita, vaan taiteella on myös laajat työllisyys- ja alueelliset vaikutukset. Yksi sivistysvaltion tunnusmerkeistä on taiteen ja taiteilijoiden toimeentulon tukeminen, Arhinmäki sanoo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetissa esitetään taiteilijoiden toimeentulon parantamiseksi Ruotsin ja Norjan mallin mukaisia taiteilija-alliansseja, joiden tarkoituksena on luoda päteville freelancereille ammatillinen, taloudellinen ja sosiaalinen turvaverkko työsuhteiden muodossa. Myös taiteilijoiden työttömyys- ja eläketurvaa on kehitettävä vastaamaan paremmin muiden työntekijöiden turvaa.

– Monien ansioituneiden taiteilijoiden eläketurva on jäänyt vuosikymmenien aikana heikoksi. Taiteilijaeläkkeiden määrää tulisi nyt lisätä, kun suuret ikäluokat ovat eläkeiässä, Arhinmäki sanoo.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille