Kontula: Työttömyysturvan karenssijärjestelmä lakkautettava

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula ehdottaa työttömyysturvajärjestelmän uudistamista siten, että tulottomuutta ja työvoiman ulkopuolelle siirtymistä aiheuttavasta karenssijärjestelmästä luovutaan.

– Työttömyysturvan vastikkeellisuuden jatkuva kiristäminen on osaltaan johtanut siihen, että tulottomien kotitalouksien määrä on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Erityisen epäoikeudenmukaista on se, ettei inhimillisten virheiden mahdollisuutta oteta sanktioita jakaessa usein huomioon ja sanktioita on joskus mahdotonta ennakoida. Tällainen työvoimapolitiikka ei aktivoi vaan syrjäyttää, Kontula sanoo.

Kontula muistuttaa Suomen karenssijärjestelmän olevan myös huomattavasti ankarampi kuin esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa, joiden esimerkkiin aktivoinnista puhuttaessa usein vedotaan. Pitkien karenssien sijasta pohjoismaiset verrokit ovat panostaneet työvoimapalveluiden resursseihin ja Tanskassa työvoimavirkailijoita onkin moninkertaisesti enemmän työtöntä työnhakijaa kohti.

– Työvoimapolitiikassa tarvittaisiin täyskäännös, jossa byrokraattisista rangaistustoimenpiteistä siirryttäisiin yksinkertaisempaan sosiaaliturvajärjestelmään ja palveluiden tarjoamiseen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ei ole järkevää käyttää verorahoja tarpeettomiin palveluihin, joihin ihmiset joutuvat osallistumaan vain sanktioiden välttämiseksi, Kontula toteaa.

Toimenpidealoitteessa karenssijärjestelmän tilalle ehdotetaan järjestelmää, jossa henkilö olisi työttömyysturvan piirissä aina täyttäessään sen ehdot. Rangaistusluonteiset karenssit olisi mahdollista korvata varoitusmenettelyllä ja maksatuksen väliaikaisella keskeyttämisellä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jättää torstaina toimenpidealoitteen karenssijärjestelmän purkamiseksi ja työvoimapalveluiden resurssien lisäämiseksi.

Lue koko aloite täältä:

Toimenpidealoite työttömyysturvan karenssijärjestelmän lopettamiseksi

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille