Lakialoite sosiaalityöntekijöiden ja lasten oikeuksien turvaamiseksi

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on eilen jättänyt lakialoitteen lastensuojelun sosiaalityön mitoituksesta. Aloitteen on allekirjoittanut 32 kansanedustajaa eri puolueista.

– Lastensuojeluun tarvitaan kipeästi lisää henkilökuntaa. Useissa kunnissa sosiaalityöntekijöillä voi olla jopa 80 lasta sosiaalityöntekijää kohden. Tämä on kestämätön tilanne, johon on puututtava. Sosiaalityöhön täytyy varata niin paljon resursseja, että koulutetut ammattilaiset voivat tehdä työtään palamatta loppuun ja että heikoimmassa asemassa yhteiskunnassamme olevien lasten oikeudet toteutuvat, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Aloitteessa ehdotetaan lastensuojelulakiin säännöstä, jonka mukaan lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla vastuullaan vain se määrä lapsia, joiden osalta hän voi suoriutua lastensuojelulakiin tai muuhun lastensuojelua koskevaan lainsäädäntöön sisältyvistä velvoitteista. Yksittäisellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan kuitenkin enintään 30 lasta.

– Lastensuojelun riittämättömistä resursseista on varoitettu jo pitkään. Tällä lakialoitteella haluamme parantaa lastensuojelun kriisiytynyttä tilannetta. Tällä aloitteella helpotettaisiin sekä työntekijöiden tilannetta että parannettaisiin kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja lapsiperheiden oikeutta suojaan ja tukeen, Andersson sanoo.

Yli tuhat sosiaalityöntekijää ja sosiaalityön opiskelijaa julkaisi lasten oikeuksien päivänä 20.11.2017 vetoomuksen nostaakseen esiin työhönsä ja lasten oikeuksien toteutumiseen liittyviä epäkohtia. Vetoomuksen taustalla on sosiaalityöntekijöiden vakava huoli lasten ja nuorten heitteillejätöstä lastensuojelun kroonisen aliresurssoinnin takia.

– Vasemmistoliitto on ottanut tämän asian erittäin vakavasti jo pitkään. Sosiaalialalla työtä on usein liikaa vastuisiin ja vaatimuksiin nähden eikä työmäärä yksinkertaisesti mahdu työaikaan. Siksi olemme vuosikausia eri kunnissa vaatineet lisää rahaa alibudjetoituihin sosiaalipalveluihin. Lasten oikeuksista on välitettävä joka päivä.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille