Langinkoskimuseon tulevaisuus varmistettava

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien Langinkosken keisarillisen kalastusmajan tulevaisuutta. Neuvottelut vuokrasopimuksesta museota ylläpitävän Langinkoskiseuran ja alueen hallinnoijan Metsähallituksen välillä ovat tulehtuneet vuokran korotusvaatimusten vuoksi.

– Sata vuotta jatkuneen museotoiminnan soisi jatkuvan. Aiemmin yhteistyö Langinkoskiseuran ja Museoviraston välillä on sujunut hyvin. Herää siis kysymys, oliko omistuksen siirto Metsähallitukselle järkevää, ja kannattaisiko omistus palauttaa takaisin Museovirastolle, Kontula sanoo.

Langinkoski-museo siirtyi Metsähallitukselle vuonna 2014, kun valtio siirsi omistamisensa rakennusten hallinnoinnin Senaatti-kiinteistöille ja Metsähallitukselle. Aiemmin keisarillinen kalastusmaja oli Museoviraston alaisuudessa.

Aiemmin vuokra oli 900 euroa vuodessa, mutta Metsähallituksen aikana vuokra on ollut 3000 euroa vuodessa. Uusi Metsähallituksen ehdottama vuokra määräytyisi kävijämäärien perusteella, 40 senttiä jokaista kävijää kohden, eli yhteensä noin 4000 euroa. Kävijämääristä riippuen vuokra nousisi noin 7000 euroon, mikä on melkein kymmenkertainen alkuperäiseen vuokraan nähden.

 

Kontulan kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:

KIRJALLINEN KYSYMYS

Langinkosken keisarillisen kalastusmajan tulevaisuudesta

Eduskunnan puhemiehelle

Kotkassa sijaitseva Langinkosken keisarillinen kalastusmaja on luonnonsuojelualueen ympäröimä Venäjän keisareiden entinen lomapaikka. Pian sadan vuoden ajan kalastusmaja on toiminut museona, jota ylläpitää tällä hetkellä Langinkoskiseura. Kävijöitä alueella on vuosittain n 10 000.

Luonnonsuojelualuetta ja museorakennuksia on kunnostettu viime aikoina, ja kunnostusten jälkeen museon omistus siirtyi valtionhallinnon sisällä Museovirastolta Metsähallitukselle. Vuonna 2015 Metsähallitus nosti vuokraa, ja on nyt esittänyt jälleen vuokran korotusta perustellen korottamistarvetta lailla oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistöomaisuutta.

Lehtitietojen mukaan tilanne museon vuokraneuvotteluista on tulehtunut. Langinkoskiseura on ilmoittanut, ettei se voi jatkaa museotoimintaa esitetyillä ehdoilla, ja Metsähallitus puolestaan vetoaa vuokralaisten tasapuoliseen kohteluun vuokranmääräytymisessä. Mikäli Langinkoskiseura vetäytyy museon pyörittämisestä, tulee ratkaista museoesineiden kohtalo. Tällä hetkellä esineet ovat Langinkoskiseuran ja Museoviraston omistuksessa, eivätkä nämä halua luovuttaa esineitä kuin ammattimaisen museon hallintaan.

Julkisen keskustelun perusteella konflikti on syntynyt museon omistuksen siirryttyä Metsähallitukselle. Aiemmin Langinkoskiseuran yhteistyö Museoviraston kanssa sujui hyvin.

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallituksen mielestä Metsähallitus oikea omistaja Langinkosken keisarilliselle kalastusmajalle, vai tulisiko museo siirtää takaisin Museoviraston hallintaan, jotta konflikti ratkeaisi ja museon toiminta voisi jatkua?

 

Helsingissä 22.12.2017

Anna Kontula /vas

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille