Li Anderssonin puheenvuoro vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetista

Li Anderssonin pitämä Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro 15.11.2017 kokonaisuudessaan:

 

Arvoisa puhemies,

Talouden kohentuminen on ilahduttava uutinen, pitkään jatkuneen ja ylikireällä finanssipolitiikalla pitkitetyn taantuman jälkeen. Meidän tärkein tehtävämme nyt on ratkaista yhteiskunnan suuret ongelmat, kuten köyhyys, työttömyys ja eriarvoisuus.

Ihmiset kaipaavat politiikkaan inhimillisyyttä. Uutiset talouskasvun parantumisesta eivät ilahduta heitä, joilta on leikattu koko hallituskauden aikana. Suomalaiset peräänkuuluttavat nyt selkeitä arvovalintoja ja päätöksiä lasten että ikääntyneiden aseman parantamiseksi. Ihmiset kaipaavat myös selkeää visiota siitä, kuinka uudistamme työmarkkinat, koulutuksen ja koko tuotantojärjestelmämme. Ilmastonmuutoksen ottaminen tosissaan tarkoittaa niin suuria rakenteellisia muutoksia, että niiden mittakaavaa voi olla vaikea käsittää.

Kasvun syistä ja siitä, kenen ansiota se on, voidaan kiistellä loputtomiin. Joka tapauksessa on selvää, että kilpailukykysopimusta ei siitä voida kiittää. Kasvu alkoi jo ennen kuin kiky alkoi vaikuttaa. Kikyn taustalla ollut uskomus suomalaisen työn liian korkeasta hinnasta on osoittautunut vääräksi, ja viime aikoina tuottavuus näyttäisi kääntyneen jälleen nousuun.

Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti huomioi taloustilanteen parantumisen. Aiemmin olemme vahvemmin painottaneet talouskasvua välittömästi käynnistäviä elvyttäviä toimia. Talouskasvun käynnistyttyä ja sen ollessa laaja-alaista, päähuomion saavat eriarvoisuuden vähentäminen ja tuloerojen kaventaminen sekä ilmastonmuutoksen ja ympäristön kannalta keskeiset rakennemuutokset. Tämä on järkevää ja nousukaudelle sopivaa politiikkaa.

Arvoisa puhemies,

Siitä huolimatta, että pääministeri on todennut leikkausten tien olevan käyty loppuun, jatkaa hallitus pienituloisten aseman kurjistamista ensi vuonna perusturvaindeksin jäädytyksellä ja asumistuen leikkauksella. Eli ottamalla opiskelijoilta, eläkeläisiltä ja työttömiltä, taas kerran.

Me perumme nämä epäoikeudenmukaiset leikkaukset. Vasemmistoliitto esittää 1,2 miljardin euron yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopakettia eriarvoisuuden vähentämiseksi. Me korotamme takuu- ja kansaneläkkeitä 50 eurolla ja teemme opintorahaan 90 euron tasokorotuksen. Kasvatamme työttömyyskorvauksia ja asumistukea ja satsaamme työvoimapalveluihin ja palkkatukeen. Vanhuspalveluita, lääkekorvauksia ja sairausmatkakorvauksia parannetaan, ja terveyskeskusmaksut poistetaan koko Suomesta.

Meidän vaihtoehtomme edistää koulutuksen tasa-arvoa. Suomi on jäämässä jälkeen kansainvälisissä vertailuissa sekä nuorten että työikäisen väestön osaamisessa ja koulutustasossa. Tämän kehityksen kääntäminen pitäisi olla jokaisen suomalaisen puolueen ykköstavoite. Koko suomalaisen yhteiskunnan tärkein voimavara on koulutusjärjestelmä, joka takaa niin yhteiskunnallisen tasa-arvon kuin maan kilpailukyvyn.

Ilmastobudjettimme rakentuu noin 400 miljoonan panostuksista muun muassa joukkoliikenteeseen, raideinvestointeihin, pyöräilyn edistämiseen ja energiaremontteihin. Kehitysmaiden lahjamuotoista ilmastorahoitusta korottaisimme kymmenillä miljoonilla euroilla.

Kestävän rakennemuutoksen edistämiseksi esitämme myös ympäristölle haitallisten tukien karsimista muun muassa pienentämällä teollisuuden energiaveropalautusta, palauttamalla kaivostoiminnan sähköverokannan entiselleen, lakkauttamalla päästökaupan kompensaatiotuen ja kohtuullistamalla turvetukia.

Arvoisa puhemies,

Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetin tulojen ja menojen suhde on sama kuin hallituksen budjettiesityksessä eikä velkaa oteta hallitusta enemmän. Tästä huolimatta panostamme 1,2 miljardia yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, lähes puoli miljardia ilmastobudjettiin ja saman verran koulutukseen, kavennamme tuloeroja selvästi, pienennämme köyhyysastetta ja lisäämme sukupuolten tasa-arvoa.

Mistä me oikein löydämme rahat tähän kaikkeen?

Vastauksia on oikeastaan kaksi: oikeudenmukaisilla veroratkaisuilla sekä perumalla kilpailukykysopimus.

Esitämme listaamattomien yrityksen osinkoverotuksen kiristämistä, tuloveroleikkausten perumista, yli 100 000 euroa tienaavien verotuksen kiristämistä sekä yhteisöveron nostoa 22 prosenttiin. Nämä ovat verotuksen oikeudenmukaisuutta lisääviä ratkaisuja, joilla samanaikaisesti kerätään tarvittavat varat koulutuksen ja perusturvan rahoittamiseksi.

Kun kikyn tulonsiirrot työntekijöiltä ja valtiolta työnantajille perutaan, paranee valtion rahoitusasema yhteensä 650 miljoonalla – vielä senkin jälkeen kun lomarahat on palautettu. Tämä osoittaa, kuinka äärimmäisen kallis ja vastuuton sopimus on.

Arvoisa puhemies,

Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti osoittaa että hallituksella kyllä on ollut taloudellista liikkumavaraa, mutta te olette päättäneet käyttää sen suurituloisia suosiviin verokevennyksiin sekä kikyyn.

Hallituksen päätös kasvattaa alijäämää huonosti kohdennetulla veroelvytyksellä juuri nyt kun talouskasvu on alkanut, on taas yksi osoitus perin oudosta suomalaisesta finanssipolitiikasta. Kun taantuma oli syvimmillään kiristettiin rajusti, ja kun talouskasvu lähtee vauhtiin, linjaa höllennetään. Tämä ei ole työllisyyden näkökulmasta perusteltu linja.

Meidän vaihtoehtomme laittaa yhdenvertaisuuden eriarvoisuuden edelle, tavallisten ihmisten hyvinvoinnin suurituloisten veronkevennysten edelle ja kestävän rakennemuutoksen lyhytnäköisen fossiilikapitalismin edelle.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille