Posts Categorized: Li Andersson

Hallituksen eriarvoistava ja tuloeroja kasvattava linja on kestämätön

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson arvosteli hallituksen budjettiesitystä tuloeroja ja eriarvoisuutta lisääväksi. Andersson piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron budjetin lähetekeskustelussa keskiviikkona. – Eriarvoisuuden kasvu on tosiasia. Tämä ei ole ”tapahtunut” niin kuin Sipilä sanoo, vaan on tietoisen politiikan tulosta. Eriarvoisuuden vähentäminen ei ole asia, johon voidaan palata sitten, kun ”talous on kunnossa” tai ”työllisyys hyvä”. Se pitää […]

[ Lue lisää → ]

Li Anderssonin puhe budjetin lähetekeskustelussa 20.9.2017

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Anderssonin pitämä Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro budjetin lähetekeskustelussa 20.9.2017 kokonaisuudessaan: Arvoisa puhemies, “Köyhät köyhtyvät, rikkaat rikastuvat”. Näin uutisessa kuvailtiin hallituksen talouspolitiikkaa. Kuvailu pitää täysin paikkaansa. Vasemmistoliiton eduskunnan tietopalvelusta tilaama laskelma osoittaa, että hallituksen päätökset kasvattavat tuloeroja Suomessa. Sama vahvistaa myös valtiovarainministeriön arvio ensi vuoden talousarviosta. Rikkaimmille annetaan noin 400 euroa lisää vuodessa, pienituloisimmat […]

[ Lue lisää → ]

Pienituloisten päästävä lääkärille joutumatta ulosottoon

Vasemmistoliitto vaatii terveyskeskusmaksujen poistoa. Vaatimusta tukee tuore valtakunnanvoudin tilasto, jonka mukaan ulosottoon päätyy noin 400 000 sosiaali- ja terveyspalvelun laskua. Viime vuonna ne vastasivat noin 14 prosenttia kaikista ulosottoon päätyneistä laskuista. – Lääkärikäynnin terveyskeskusmaksun poisto maksaisi 40 miljoonaa euroa. Se on 37 kertaa pienempi summa kuin millä hallitus on pienentänyt lähinnä suurituloisten ansiotuloverotusta, Vasemmistoliiton puheenjohtaja […]

[ Lue lisää → ]

Li Andersson haluaa hallitukselta selvityksen vailla tuloa olevien perheiden määrän kasvusta

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson perää hallitukselta selvitystä siitä, miksi ilman mitään tuloja olevien kotitalouksien määrä on kääntynyt voimakkaaseen kasvuun. – Mistä vailla tuloja elävien kotitalouksien määrän nopea kasvu johtuu, ja mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä tämän huolestuttavan tilanteen korjaamiseksi, Andersson kysyy tänään hallitukselle osoittamassaan kirjallisessa kysymyksessä. Uutissuomalainen kertoi aiemmin tällä viikolla, että Suomessa on 47 […]

[ Lue lisää → ]

Hallituksen on varmistettava, että Finnfundin sijoitukset palvelevat kehitysyhteistyön tavoitteita

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaatii valtion kehitysrahoituslaitos Finnfundilta kattavaa selvitystä kaikkien sijoitustensa kehitysvaikutuksista. – Finnfundin on kerrottava avoimesti, mihin se Suomen kehitysyhteistyövaroja kanavoi, mitkä ovat sijoitusten kehitysvaikutukset ja kuinka ne palvelevat Suomen kehityspoliittisia tavoitteita, Andersson vaatii. – Kaikki sellaiset sijoitukset, jotka eivät täytä kehitysavun yleisiä vaikuttavuuskriteereitä, on lopetettava. Viimekätinen vastuu tästä on Suomen hallituksella, joka […]

[ Lue lisää → ]

Tuore laskelma osoittaa: hallitus kasvattaa tuloeroja

Eduskunnan tietopalvelun tuoreen laskelman mukaan hallituksen verojen ja etuuksien leikkaukset kasvattavat tuloeroja – eniten kärsivät kaikista pienituloisimmat. Vasemmistoliiton eduskunnan tietopalvelusta tilaama laskelma1 osoittaa, että Juha Sipilän hallitus kasvattaa tuloeroja Suomessa. Vuosien 2015–2018 päätösten vaikutusta kuvaava simulointi osoittaa neljän alimman tulokymmenyksen käytettävissä olevien tulojen vähentyvän kun vastaavasti kuuden ylimmän tulokymmenyksen tulot kasvavat. Hallitus on perustellut etuusleikkauksia säästöillä, mutta […]

[ Lue lisää → ]

Leikkaushoidon keskittäminen heikentää palveluiden saavutettavuutta

Hallitus jatkaa syrjivää politiikkaa. Sipilän hallitus antoi 24.8. asetukset erikoissairaanhoidon keskittämisestä sekä kiireellisen hoidon ja päivystyksen perusteista. Keskittämisasetus tarkoittaa käytännössä useiden leikkaustoimenpiteiden keskittämistä keskussairaaloihin ja osittain myös pienemmistä keskussairaaloista suurempiin. Tällä hallitus pyrkii leikkaamaan 100 miljoonaa euroa erikoissairaanhoidosta. – Kun samat perusteet eivät koske yksityisten sairaaloiden toimintaa, joka on osin julkisesti rahoitettua, vaikuttaa siltä, että tässäkin […]

[ Lue lisää → ]

Kaivattu suunnanmuutos jäi tekemättä

Li Andersson budjettiriihestä: Kaivattu suunnanmuutos jäi tekemättä. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson moittii hallitusta siitä, ettei se pystynyt tekemään budjettiriihessään suomalaisten hyvinvoinnin, osaamisen ja talouden kestävyyden turvaavia päätöksiä. – Riihen suurimmat uutiset olivat, että veroalennuslinjalla jatketaan ja Turun tragedian varjolla aiotaan rajoittaa keskeisiä ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia. Kaivatut työllisyyttä ja osaamista tukevat uudistukset jäivät tekemättä, Andersson sanoo. […]

[ Lue lisää → ]

Evästys budjettiriiheen: Perusturva ja koulutus kuntoon, byrokratialoukkuja karsittava

Vasemmistoliitto toivoo hallituksen budjettiriihestä panostuksia hyvinvointijärjestelmän elvyttämiseksi sekä satsauksia koulutukseen ja osaamiseen. Puolueen puheenjohtajan Li Anderssonin mielestä hallituksen tulisi sopia esimerkiksi takuu- ja kansaneläkkeen korottamisesta sekä eläkkeiden, työmarkkinatuen, lapsilisien, sairauspäivärahojen ja muiden etuuksien indeksileikkausten perumisesta. – Leikkauspolitiikka on lyönyt kovimmin niitä, joiden asema on jo muutenkin vaikea. Viimeistään nyt olisi aika parantaa köyhyysrajalla sinnittelevien eläkeläisten, […]

[ Lue lisää → ]

Terrorismia kitketään viranomaistoiminnalla ei populismilla

Suomi tarvitsee ratkaisuja terroriuhkien torjumiseksi. Vasemmistoliitto painottaa rauhallisen ja asiallisen pohdinnan merkitystä.

– Ensimmäinen asia turvallisuuden takaamisessa on se, että emme lietso pelkoja. Nyt julkisuudessa on esitetty hyvin kyseenalaisia ja ihmisoikeuksia rajoittavia keinoja uhkien torjumiseksi tulevaisuudessa, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

[ Lue lisää → ]