Aika uudistaa osinkoverotusta ja puuttua verosuunnitteluun

Li Andersson Keski-Suomessa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Li Andersson ehdottaa, että Suomessa ryhdytään toimiin osinkoverotuksen uudistamiseksi sekä verosuunnitteluun puuttumiseksi. Hän esittää osinkoverotuksen uudistamista niin, että osinkotuloja jatkossa verotetaan progressiivisesti palkkatulojen tavoin. Yritysten veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun suitsimiseksi Andersson esittää rajoituksia konserninsisäisten lainojen koroille siirtohinnoitteluun puttumiseksi, maakohtaisen veroraportoinnin käyttöönottoa sekä lähdeveron asettaminen hallintarekisteröidyille osingoille.

– Hallitus ei voi jatka näin epäoikeudenmukaisella linjalla. Suomalaisten oikeustajua koettelee suuresti se, että samaan aikaan kun työttömyys on ennätyskorkealla, talouden näkymät heikot ja pienituloisilta leikataan, uutisoidaan ennätyksellisistä osinkojuhlista ja yritysten aggressiivisesta verosuunnittelusta, Andersson painottaa.

– Keväälle luvatut osinkojuhlat osoittavat suomalaisen elinkeinoelämän tämänhetkisen henkisen tilan. Yritysten investointiaste on edelleen matala ja työttömyys korkealla. Heikoista kasvunäkemyksistä huolimatta ennakoidaan ennätyssuuria osinkoja ja ylimääräisiä osingoinjakoja. Yritykset maksavat mieluummin rahaa ulos, sen sijaan, että panostaisivat tuotekehityksen ja toiminnan kehittämiseen sekä uusien työpaikkojen luomiseen. Tämä asenne on äärimmäisen lyhtynäköinen, eikä tue suomalaisen elinkeinorakenteen uudistumista.

Osinkoverotuksen uudistaminen niin, että osingoista saadut pääomatulot siirrettäisiin progressiivisen verotuksen piiriin vähentäisi verosuunnittelua, lisäisi verotuksen oikeudenmukaisuutta sekä lisäisi valtion verotuloja. Puuttumalla siirtohinnoitteluun, ottamalla käyttöön maakohtainen veroraportointi sekä asettamalla lähdevero hallintarekisteröidyille osingoille on mahdollista vähentää aggressiivista verosuunnittelua ja lisätä valtion verotuloja. Samalla se vähentää vääristymiä yritysten välisessä kilpailuasetelmassa.

– Valtiovarainministeri Alexander Stubb on monesti puhunut hallituksen tekemistä arvovalinnoista. Hallituksen päällimmäinen arvovalinta vaikuttaakin tähän asti olleen epäoikeudenmukaisuus. Muunlaisiakin ratkaisuja on, Andersson lopettaa.

Li Andersson vieraili 12.-13.2. Äänekoskella ja Jyväskylässä.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille