Liika kiirehtiminen murentaisi perusoikeuksien suojaa

Vasemmistoliitto suhtautuu kriittisesti tiedustelulainsäädännön kiirehtimiseen. Julkisuudessa on puhuttu muun muassa siviilitiedustelun mahdollistavan perustuslakimuutoksen viemisestä läpi jo tällä vaalikaudella määräenemmistön turvin. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ei kannata tätä, sillä kiire murentaisi perusoikeuksien vahvaa suojaa perustuslaissa.

– Demokratian vaatimuksia ei saa sivuuttaa. Jos tiedustelulainsäädäntöä kiirehditään, muodostetaan samalla ennakkotapaus sille, millä edellytyksillä perusoikeuksista säädetään. Perusoikeuksien suoja on pidettävä vahvana, eikä niiden rajaamiseen tule luoda pikaväylää, Andersson sanoo.

– Perusoikeuksista tulee jatkossakin säätää ainoastaan perusteellisella, yli vaalikausien ulottuvalla harkinnalla ja laajalla parlamentaarisella yhteisymmärryksellä.

Vasemmistoliiton mielestä tiedustelulainsäädännön uudistaminen on tarpeen. Viranomaisilla on oltava käytössään nyky-yhteiskunnan edellyttämät välineet kansalaisten turvallisuuden takaamiseen. Samalla on huolehdittava kansalaisten oikeusturvasta ja riittävästä yksityisyyden suojasta sekä viranomaisten toimien valvonnasta.

– Valtiot ja viranomaiset harjoittavat aina tiedustelua, joten on tärkeää, että tätä toimintaa säädellään laeilla. Viranomaisten toiminnan on aina pohjauduttava selkeään lainsäädäntöön.

Yhteiskunnallista turvallisuutta luodaan Anderssonin mielestä parhaiten kuitenkin muilla keinoilla kuin viranomaistiedustelulla.

– Tiedustelulla ei kyetä tehokkaasti puuttumaan väkivallan ja rikollisuuden perimmäisiin syihin. Kestävää turvallisuutta luodaan pitkällä aikavälillä edistämällä demokraattista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, sekä torjumalla syrjäyttämistä ja eriarvoisuutta.

Vasemmistoliitto paneutuu perusteellisesti lakiesitysten yksityiskohtiin siinä vaiheessa kun ne tulevat valmiina hallituksen esityksinä eduskuntaan ja ottaa siinä vaiheessa kantaa tiedustelulainsäädännön kokonaisuuteen. Vasemmisto on korostanut tiedustelulainsäädännön yhteydessä käsitteiden tarkkaa määrittelemistä ja rajaamista, toiminnan riittävää valvontaa sekä kansalaisten vahvaa oikeusturvaa.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille