Liikenteen päästöjen vähentäminen vaatii päättäväisiä toimia

Vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotila tukee liikenteen päästövähennystavoitteista syntynyttä kompromissia, vaikka on pettynyt sen kunnianhimon tasoon. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) johtama työryhmä hyväksyi tänään 11-kohtaisen väliraportin liikenteen päästövähennyksiin liittyvistä esityksistä.

– Vasemmistoliitto olisi halunnut edetä konkreettisemmin ja päättäväisemmin jo tässä väliraportissa. Eduskunta on hyväksynyt laajalla yksimielisyydellä energia- ja ilmastostrategian ja olemme sitoutuneita kansallisiin tavoitteisiin ilmastopäästöjen vähentämiseksi.  Ilmastonmuutoksen torjunta on meidän yhteinen vastuumme. En voi kuin ihmetellä, että parlamentaariseen kaikkien puolueiden yhteiseen valmisteluun ja laajaan asiantuntijakuulemiseen perustuvassa kompromissiratkaisussa eivät kaikki halunneet pysyä mukana, Uotila sanoo.

– Vasemmistoliitto on työskentelyn aikana korostanut toimenpiteiden oikeudenmukaista kohdentumista, eli että vaikutukset eri väestöryhmille, tulotasoille, alueille ja elinkeinoille huomioidaan ja tarvittaessa kompensoidaan. Ruuhkamaksut kaupunkiseuduilla olisi yksi mahdollisuus tasata kustannuksia eri alueiden välillä, ja esimerkiksi verovähennyksillä tai tulonsiirroilla voidaan helpottaa pienituloisten asemaa. On hyvä, että väliraportissa esitetään tukea nykyisten autojen konvertointiin ja vaihtamiseen vähäpäästöisemmiksi.

– Rahoitusta toimenpiteille tarvittaisiin sovittua enemmän, jotta julkinen liikenne ja liikenteen sähköistyminen voivat edetä riittävän nopeasti. Olisimme myös halunneet rohkeampia kokeiluja esimerkiksi kyydin jakamiseen ja sähköautojen yhteiskäyttöön.

–Liikenteelle on eduskunnassa yhdessä asetettu erittäin kunnianhimoinen päästövähennystavoite, johon pääseminen edellyttää erittäin laajoja ja päättäväisiä toimia. Tarvitaan sekä uusiutuvia polttoaineita että parempaa energiatehokkuutta ajoneuvoihin ja koko liikennejärjestelmään, jotta saavutetaan tavoiteltu 3,6 miljoonan tonnin päästövähennys. Rivakat keinot ovat tärkeitä etenkin nyt, kun talouskasvun alettua liikennemäärät oletettavasti kasvavat.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille