Lisää resursseja kabotaasiliikenteen valvontaan

Eduskunnassa keskusteltiin tällä viikolla kabotaasiliikenteen rajoitusten poistamisesta. Kabotaasi tarkoittaa maan sisäistä kuljetusta kulkuneuvolla, joka on rekisteröity toiseen maahan. Kansanedustaja Matti Semi on huolissaan hallituksen toimista, jotka vapauttaisivat ulkomaisten rekkojen tulemisen Suomen teille. Kuljetusala on Suomen talouden kannalta merkittävä toimiala. Maanteiden tavaraliikenteen vuotuinen liikevaihto on noin 6 miljardia euroa, josta veroja kertyy valtiolle arviolta peräti 2,7 miljardia euroa.

– Olen erittäin huolestunut siitä, miten ulkomaisten kuljetusten nykyistä laajempi salliminen Suomen teillä vaikuttaa harmaan talouden kasvuun. Tarvitsemme viimeistään nyt lisää resursseja kabotaasiliikenteen valvontaan, mutta hallitus on ollut tähän asti haluton panostamaan tarpeeksi harmaan talouden torjuntaan. Luulisi kuitenkin hallituksenkin tajuavan, että Suomella ei ole varaa luopua 2,7 miljardin vuosittaisista verotuloista. Suomen on vastustettava Euroopan komission vaatimuksia kabotaasiliikenteen vapauttamisesta jopa EU:n tuomioistuimeen saakka, Matti Semi sanoo.

Kuljetusalalla työskentelee Suomessa arviolta 100 000 ihmistä. Ulkomaisten toimijoiden vyöry Suomen teille on suuri haaste suomalaisille työpaikoille ja kuljetusalan yrittäjille. Kabotaasiliikenteeen riittämätön valvonta on jo aiheuttanut paljon vaikeuksia suomalaisille kuljetusalan yrittäjille, kun laiton kabotaasi on syönyt kannattavuutta.

– Harmaan talouden torjunta on avainasemassa myös työpaikkojen turvaamisessa. Lain mukaan ulkomaisen yrityksen on noudatettava Suomen työehtosopimuksia, eli palkoilla ei saa alkaa kilpailla. Tarvitsemme lisää valvontaa, jotta kilpailu pysyy reiluna ja työpaikat Suomessa. Hallituksen ei pidä nyt kiirehtiä kansallisten säännösten purkamista. Nyt on lähdettävä kehittämään omaa lainsäädäntöä, jotta harmaa talous ja kuljetusalaa kiusaavat muut laittomuudet saadaan kuriin, Matti Semi toteaa.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille