Metsien ilmastovaikutukset huomioitava

Eduskunnan ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Silvia Modig (vas) on huolissaan Euroopan parlamentin äänestystuloksesta metsien ilmastovaikutuksia koskevassa LULUCF-sääntelyssä. Äänestyksessä voitti Nils Torvaldsin (rkp) sorvaama kompromissiesitys, jossa metsien vuosittaisia hakkuumääriä ei huomioida lyhyen aikavälin hiililaskelmissa, vaan metsien hiilinielun kasvattamisessa tähdätään vuosikymmenien päähän.

– Metsien hiilinielujen kohdalla olennaista on aikajänne. Jos nyt lisäämme hakkuita massiivisesti Sipilän hallituksen kaavailemalla tavalla, vapautuu hiiltä ilmakehään vuosikymmeniksi. Jos aikaa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen olisi 50 vuotta, voisi yhtälö toimia, mutta meidän on toimittava seuraavien 14 vuoden aikana. Meillä ei yksinkertaisesti ole aikaa odottaa, Modig sanoo.

– Parlamentin äänestystulos ei tietenkään koske vain Suomen metsätaloutta, vaan kaikki EU-maat voisivat kaataa metsää yhtä intensiivisesti. Ilmastovaikutukset voivat siis olla hyvin merkittäviä.

Modigin mukaan Suomen julkisessa keskustelussa ei ole tullut selväksi, miten LULUCF-sääntely todellisuudessa vaikuttaa.

– EU ei rajoita Suomen metsätaloutta tai estä metsänomistajia myymästä metsää. Nyt ollaan tekemässä yhteismitallista tapaa arvioida eri sektoreiden ilmastovaikutuksia, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Suomen työllisyyden ja talouden kannalta olennaista on käyttää Suomen puuraaka-ainetta pitkäaikaisiin korkean arvonlisän tuotteisiin.

– Toivon, että EU:n kolmikantaneuvotteluissa löytyisi tasapuolinen ja oikeudenmukainen tapa arvioida metsien todellisia ilmastovaikutuksia, niin että ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä ajoissa.

 

Termi LULUCF tulee englanninkielen sanoista land use, land use change and forestry, eli maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille