Neljä ehdotusta työntekoon kannustavasta byrokratian purkamisesta

Vasemmistoliitto haluaa purkaa normeja ja parantaa pienituloisten ihmisten asemaa ja tasa-arvoa. Suomen pahimmat ja ihmisten elämää eniten hankaloittavat byrokratialoukut ovat liian monimutkaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä.

Monimutkainen byrokratia tai pelko tulojen menettämisestä saa monet luopumaan esimerkiksi pienimuotoisesta liiketoiminnasta tai osa-aikatyöstä. Tällaisista kannustinloukuista on päästävä eroon.

– Norminpurku on Sipilän hallituksen aikana tarkoittanut lähinnä ympäristösääntelyn höllentämistä ja parkkikiekkojen mallien vapauttamista. Sen sijaan työttömyysturvaa on heikennetty lisäämällä vastikkeellisuutta ja pienituloisiin kohdistuvaa byrokratiaa. Se vaikeuttaa monen pienituloisen arkea, estää erilaisten töiden vastaanottamista ja lisäksi vaikeuttaa ihmisten ryhtymistä yrittäjiksi, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Vasemmistoliitto julkaisi keskiviikkona 12.7. Suomi-Areenassa neljä ehdotusta byrokratian keventämiseksi. Ehdotukset parantavat pienituloisten asemaa ja helpottavat työntekoa.

 

  1. Työttömyysturvan ja ulosoton suojaosien nostaminen

Vuonna 2014 käyttöön otettu työttömyysturvan ja asumistuen 300 euron suojaosa on lisännyt selvästi työntekoa ja mahdollisuuksia tehdä työtä. Suojaosa mahdollistaa 300 euron tienaamisen kuukaudessa ilman päivärahan menettämistä.

Vasemmistoliiton mielestä suojaosa tulisi korottaa 500 euroon, ja sen tulisi koskea kaikkia tuloja. Uudistus kannustaisi entisestään työntekoon ja aktivoisi työttömyyspäivärahaa saavia.

Myös ulosottoon ja velkavankeuteen ajautuneiden suojaosaa tulisi korottaa 800 euroon kuussa. Nykyisin suojaosuus ilman elatuskorotusta on 672 euroa kuussa. Näin pieni summa ei motivoi ansaitsemaan ja aiheuttaa kohtuuttomia toimeentulovaikeuksia ylivelkaantuneille.

Suojaosuuden ylittävän palkan porrastettuja ulosotto-osuuksia on uudistettava niin, että palkasta jää suurempi osa käteen ja veroaste kasvaa tasaisesti tulojen mukana. Velkavankeuden pitkittymisen ja kertautumisen ehkäisemiseksi tarvitaan lisäksi erityistoimenpiteitä, kuten korkohelpotuksia, suojaosan korottamista määrätyn ajan jälkeen tai tapausten vanhenemisrajan lyhentämistä.

 

  1. Työttömien opiskelu helpommaksi

Työttömien omaehtoista opiskelua työttömyysturvalla tulee helpottaa ja työttömyysturvan

tarveharkinnasta heidän kohdallaan luopua. Työttömälle työnhakijalle pitää sallia myös sivutoiminen opiskelu, jos hän on työmarkkinoiden käytettävissä. Kouluttautuminen parantaa työllistymismahdollisuuksia, ja sen helpottaminen on koko yhteiskunnan edun mukaista.

 

  1. Ennakkopäätös työnteon vaikutuksista työttömyyskorvaukseen

Työttömille on annettava sitova etukäteispäätös siitä, kuinka esimerkiksi osittainen työskentely vaikuttaisi heidän työttömyyspäivärahaansa ja muihin etuuksiinsa. Moni potentiaalinen osa-aikatyöntekijä, pienyrittäjä tai itsensätyöllistäjä ei uskalla lainkaan harjoittaa liiketoimintaa tai ottaa vastaan työtarjouksia etuuksien menettämisen pelossa.

Hallituksen tulee samalla täsmentää TE-ohjeistuksia siitä, minkälainen liiketoiminta katsotaan sivutoimiseksi ja mikä päätoimiseksi.

 

  1. Yrittämiseen kannustaminen arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa nostamalla

Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja tulisi nostaa vähintään 25 000 euroon nykyisestä 10 000 eurosta. Tutkimusten mukaan alv-alaraja muodostaa kasvurajoittimen pienimuotoiselle yritystoiminnalle. Rajan nostaminen kannustaisi yritystoiminnan kasvattamiseen.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille