Nuorten asunnottomuuteen puututtava myös asuntorakentamisen keinoin

Vasemmistoliiton helsinkiläiset kansanedustajat Silvia Modig ja Paavo Arhinmäki huolestuivat tuoreista luvuista, joiden mukaan nuorten asunnottomuus on nousussa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n mukaan nuorten asunnottomuus on kasvanut 13 %, kun samaan aikaan muissa ryhmissä asunnottomuusluvut ovat pysyneet ennallaan tai pienentyneet. Kansanedustajat jättivät aiheesta tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen.

– Todennäköisesti nuorten asunnottomuus on vielä tilastoitua suurempaa, koska monet majoittuvat väliaikaisesti kavereiden ja tuttavien luona, eivätkä näy virallisissa tilastoissa. Lisäksi asuntopulan vuoksi moni nuori ei pysty muuttamaan pois kotoa, vaikka haluaisi jo itsenäistyä, Paavo Arhinmäki sanoo.

Nuorten asunnottomuuteen yhdistyy usein ongelmia monilla elämän osa-alueilla. Mielenterveys- ja päihdeongelmat, opiskelu- tai työpaikan puute sekä nykyinen tai aiempi lastensuojelun asiakkuus vaikeuttavat nuoren itsenäistä elämää. Erityisesti pääkaupunkiseudulla asumisen korkea hinta on suuri este asunnon löytymiselle.

– On selvää, etteivät toimet nuorten asunnottomuuden hoidossa ole riittäviä. Asunnottomuus on monien yhteenkietoutuneiden ongelmien summa, ja sen korjaamiseksi pitää huolehtia nuorten syrjäytymisen estämisestä, Silvia Modig sanoo.

Nuoret hyötyisivät oikea-aikaisesta ja monipuolisesta perheiden tuesta, riittävistä lastensuojelun resursseista ja omakustannusvuokraisten asuntojen saatavuudesta.

– Ara-rahoitteisia vuokra-asuntoja pitää rakentaa huomattavasti enemmän erityisesti pääkaupunkiseudulla, Paavo Arhinmäki vaatii.

Modig ja Arhinmäki jättivät tänään eduskunnassa nuorten asunnottomuudesta kirjallisen kysymyksen:

”Miten hallitus aikoo puuttua nuorten lisääntyneeseen asunnottomuuteen? Miten hallitus aikoo lisätä omakustannevuokraisten asuntojen sekä erityisesti opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamista?”

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille