Pelisääntöjä jakamistalouteen, pian

Kansanedustaja Anna Kontulan tiedote 5.2.2016

Opiskelija-asuntojen asukkaat ovat viime vuosina oivaltaneet mahdollisuuden hankkia lisätienestejä vuokraamalla asuntojaan turisteille Airbnb-nettipalvelun kautta. Toiminnan tultua tietoon ovat asunnot omistavat opiskelija-asuntosäätiöt joutuneet tuettuun asumiseen liittyvien säännösten vuoksi kieltämään jälleenvuokrauksen. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontulan mukaan tapaus muistuttaa jälleen kerran lainsäädännön päivitystarpeesta.

– Opiskelijoiden kohdalla kyse ei ole ammattimaisesta ja säännöllisestä toiminnasta, vaan pienituloisten ihmisten mahdollisuudesta rahoittaa elämäänsä ja opintojaan satunnaisilla lisätuloilla, esimerkiksi kotiseudulla vietetyn viikonlopun aikana. Tällaista toimintaa ei pidä tuomita, vaan päinvastoin ymmärtää sen mahdollisuudet. Kun tuetun asuntotuotannon sääntöjä aikanaan laadittiin, ei tällaista satunnaisvuokrausta osattu vielä ajatella, sanoo Anna Kontula.

Majoituspalvelu Airbnb on taksipalvelu Uberin rinnalla Suomessa tunnetuimpia esimerkkejä voimakkaasti kasvavasta jakamistaloudesta. Jakamistaloudessa on tiivistetysti kyse pyrkimyksestä yksityisten resurssien parempaan hyödyntämiseen yhteiskäytön kautta. Tyypillistä on erilaisten palveluiden lainaaminen, lahjoittaminen, vuokraaminen tai myyminen, usein satunnaisesti ja tavallisten ihmisten välillä. Nettialustat mahdollistavat palveluiden jakamisen globaalisti.

– Hallitus ja viranomaiset tarvitsisivat pikaisen herätyksen jakamistalouteen. Maailmanlaajuisesti jakamistalouden pääomainvestoinnit ovat viimeisen kolmen vuoden aikana tuplaantuneet vuosittain, mutta Suomessa ei asiaa olla oikein edes huomattu.

Suomessa monet jakamistalouden uusista nopeasti kasvavista toimintamuodoista on tavalla tai toisella kielletty. Kontula perää kieltojen sijaan tälle kasvavalle alalle edellytyksiä ja pelisääntöjä.

– Suomalaiselle päätöksentekojärjestelmälle näyttää olevan tyypillistä hidas reagointi ja tarjolla olevien mahdollisuuksien hyödyntämättä jättäminen. Ilman viisasta sääntelyä on pelkona, että jakamistalous jää Suomessa puoliharmaaksi taloudeksi. Tällöin tulevat myös jakamistalouteen liittyvät verotulot kanavoitumaan niihin maihin, jotka ovat osanneet reagoida ajoissa, sanoo Kontula.

Kontulan mukaan on hyviä syitä olettaa, että jakamistalous tulee Suomessakin yhä enemmän vaikuttamaan ihmisten ansionmuodostukseen. Sillä on ilman muuta merkitystä myös verotuottoihin, työelämän arkeen sekä hyvinvointipalvelujen tarpeeseen ja rahoituspohjaan. Pitkälti sääntelypohjan uudistamisesta riippuu, onko muutos uhka vai mahdollisuus.

– Nykyisellä virnaomaisten suhtautumisella vain vaikeutetaan ihmisten elämää, ja menetetään kasvavan talouden alan mahdollisuudet, sanoo Kontula.

Lisätietoa:
Kansanedustaja Anna Kontula, 050 5120496

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille