Semiltä kirjallinen kysymys lapsen oikeudesta isovanhempiin

Vasemmistoliiton varkautelainen kansanedustaja Matti Semi on jättänyt oikeusministeri Jari Lindströmille kirjallisen kysymyksen, jolla tiedustellaan aikooko hallitus parantaa lapsenhuoltolakia uudistettaessa lapsen oikeutta isovanhempiinsa. Semin mukaan viime vuosina on ilmaantunut tarve tapaamisoikeuden vahvistamiseen lapsen ja isovanhempien välille. Nykyään erotilanteessa lapselle voidaan vahvistaa tapaamisoikeus vain omien vanhempien kanssa.

– Lapsen ja isovanhempien välinen suhde on ainutlaatuinen ja korvaamaton ja se on ennen kaikkea lapsen kasvua ja kehitystä tukeva ihmissuhde. Lapsen välit isovanhempiinsa voivat kuitenkin katketa monesta eri syystä lapsen niin tahtomatta. Esimerkiksi vanhempien erotilanteessa lapsen välit toisen vanhemman vanhempiin saattavat katketa vanhempien ratkaisujen vuoksi. Samoin toisen vanhemman kuoltua lapsen suhde isovanhempiin saatetaan katkaista. Vakavimmissa tapauksessa vanhempi tietoisesti estää lapsen ja tämän isovanhempien tapaamisen, Semi sanoo.

– Lapsenhuoltolakia uudistettaessa tulisi nykyistä paremmin ottaa huomioon lapsen tapaamisoikeus isovanhempiinsa. Lapsenhuoltolain lähtökohtana tulee jatkossakin olla lapsen etu ja lapsen tapaamisoikeutta tiettyihin ihmisiin täytyy voida rajoittaa lapsen edun sitä vaatiessa. Kuitenkin niissä tilanteissa, jossa lapsen huoltaja mielivaltaisesti ilman päteviä perusteita estää lapselta mahdollisuuden tavata isovanhempiaan, tulisi lain lapsen etua valvovien viranomaisten niin päättäessä taata lapselle tapaamisoikeus isovanhempiinsa, Semi sanoo.

– Aikooko hallitus uudistaa lapsenhuoltolakia niin, että se paremmin turvaa lapsen oikeuden tavata omia isovanhempiaan? Semi kysyy.

Koko kirjallinen kysymys on luettavissa osoitteessa https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_636+2016.aspx

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille