Suostumuksen puute nostettava raiskausmääritelmän keskiöön

Eduskunnan naisverkoston piirissä on valmisteltu lakialoitetta rikoslain muuttamiseksi raiskauksen tunnusmerkistön osalta. Aloite on tarkoitus jättää eduskunnan istuntotauon jälkeen helmikuussa. Naisverkoston jäsenet haluavat lisätä rikoslakiin suostumuksen puutteen raiskauksen keskeiseksi määritelmäksi. Voimassa oleva rikoslain raiskauksen määritelmä asettaa ensisijaiseksi väkivallan käytön tai sillä uhkaamisen.

– Ruotsin hallitus ilmoitti viikonloppuna muuttavansa lainsäädäntöä niin, että suostumuksen puute on oleellinen osa raiskauksen tunnusmerkistöä. Suomen tulee seurata. Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja ihmisoikeuksien suojan vahvistamisen kannalta olisi keskeistä, että suostumuksen puute mainittaisiin nimenomaisesti lain tasolla. Se selkeyttäisi lainsäädäntöä ja antaisi yhteiskunnallisen viestin, sanoo eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja Hanna Sarkkinen.

– Osa raiskauksista jää ilmoittamatta esimerkiksi sen takia, että uhrit pohtivat mahdollisuuksiaan menestyä rikosprosessissa. On väärin, että väkivalta määrittää raiskausrikoksen tunnusmerkistöä tällä hetkellä niin paljon. Seksi ilman suostumusta on raiskaus ja se vaikuttaa uhriin syvästi riippumatta siitä, jääkö teosta ulkoisia väkivallan merkkejä, Hanna Sarkkinen toteaa.

Suomen seksuaalirikoslainsäädäntö on herättänyt huolta myös kansainvälisesti. YK:n naisten oikeuksien sopimusta valvovan CEDAW-komitean mukaan Suomen tulisi poistaa laista vaatimukset, joiden mukaan loukkaava seksuaalinen teko tehdään käyttämällä voimaa, ja määriteltävä raiskaus uhrin suostumuksen puuttumisen perusteella. Myös Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen Istanbulin sopimus velvoittaa Suomea tarkastelemaan rikoslain raiskauksen tunnusmerkistöä. Sopimus lähtee vahvasti siitä, että seksuaalista väkivaltaa määrittelee uhrin suostumuksen puute, ei tekijän käyttämä fyysinen väkivalta.

– Suomi on saanut kehotuksia tarkistaa lainsäädäntöä, lisäksi monet naisjärjestöt ja ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet rikoslain muutosta ja raiskauksen määritystä suostumuksen puutteen perusteella jo vuosia. Koska lakimuutosta ei ole käynnistetty, on tämä lakialoite paikallaan, toteaa Naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Eva Biaudet.

– #Metoo –kampanja on tehnyt näkyväksi sen, kuinka paljon seksuaalista ahdistelua ja väkivaltaa Suomessa esiintyy. Raiskaus on äärimmäinen seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaus, joka voi jättää uhriin pysyviä jälkiä. Siksi on tärkeää, että rikoslainsäädäntömme suojelee uhrin itsemääräämisoikeutta ja oikeusturvaa mahdollisimman tehokkaasti, Eva Biaudet toteaa.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille