Translain uudistamisesta yhteinen kynnyskysymys hallitukseen menolle

Tällä viikolla vietettävä Helsinki Pride muistuttaa jälleen siitä, kuinka suomalaisen lainsäädännön ehkä räikeintä ihmisoikeusloukkausta – translakia – ei edelleenkään ole saatu korjattua. Voimassa olevassa laissa edellytetään juridista sukupuoltaan korjaavalta henkilöltä muun muassa, että hänet on sterilisoitu tai hän muusta syystä lisääntymiskyvytön. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson haastaa muut puoluejohtajat mukaan translain uudistamiseen.

– Haastan kaikki muut puoluejohtajat korjaamaan tämän yhden Suomen keskeisimmistä ihmisoikeusongelmista viipymättä ja varmistamaan, että itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille, Andersson sanoo.

Translain räikeät ihmisoikeusongelmat on noteerattu pitkään ja laajasti. Viime vuonna sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin että Euroopan komissio totesivat, että lisääntymiskyvyttömyyden vaatiminen sukupuolen juridisen vahvistamisen edellytyksenä on ihmisoikeusloukkaus. Useat YK:n jäsenvaltiot kehottivat YK:n yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa Suomea poistamaan lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen. Amnesty International kampanjoi kansainvälisesti Suomen lainsäädännön muuttamiseksi. Suomessa muun muassa tasa-arvovaltuutettu, lapsiasiavaltuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä ihmisoikeusvaltuuskunta ovat vaatineet translain uudistamista.

Nykyinen hallitus on kuitenkin vastannut vaatimuksiin olankohautuksin. Siinä missä viime kaudella hallituksessa istuneet kristillisdemokraatit onnistuivat torppaamaan jo valmistellun uudistuksen, tällä kaudella tulpaksi ovat asettautuneet perussuomalaiset ja sittemmin siniset.

– Olen monta kertaa nähnyt peruspalveluministeri Annika Saarikon kiemurtelevan vaivaantuneena, kun eduskunnassa on kysytty, miksei hallitus ole korjannut tätä epäkohtaa. Saarikko on ilmaissut, että hänellä henkilökohtaisesti olisi valmius viedä uudistusta eteenpäin, mutta hallitus on sopinut, ettei näin tehdä. Vieressä on tyytyväisenä nyökytellyt sinisten Sampo Terho, Andersson kertoo.

– Siniset, jotka yrittävät profiloitua kritisoimalla vanhanaikaista puoluepolitikointia, tekee kuitenkin puoluepolitiikkaa vaikeassa asemassa olevien ihmisten kehoilla ja mielenterveydellä. En keksi alhaisempaa tapaa tehdä politiikkaa kuin translain nostaminen ”punavihreyttä” vastaan käytävän taistelun symboliksi. Kärsijöiksi joutuvat transnuoret ja -aikuiset, jotka joutuvat käymään läpi pitkän ja raskaan lääketieteellisen prosessin ja todistamaan lisääntymiskyvyttömyytensä saadakseen sukupuoltaan vastaavat henkilöpaperit.

Vuonna 2014 tehdyn kyselytutkimuksen perusteella noin puolet suomalaisista transnuorista on ajatellut itsemurhaa ja merkittävä osa on vahingoittanut itseään. Psyykkistä väkivaltaa ovat kokeneet lähes kaikki ja fyysistä väkivaltaa puolet.

Andersson asettaa hallitusohjelmatavoitteeksi translain uudistamisen kokonaisuudessaan. Lain lähtökohdaksi on hänen mukaansa asetettava yksilön itsemääräämisoikeus omaan sukupuoleensa. Tällöin sukupuolen juridinen vahvistaminen ja lääketieteellinen prosessi on erotettava toisistaan, sterilisaatiovaatimuksesta on luovuttava ja juridisen sukupuolen vahvistamisen tulee perustua omaan ilmoitukseen. Juridisen sukupuolen vahvistaminen ja riittävä, yksilöllinen hoito ja tuki tulisi mahdollistaa myös alaikäisille.

Kaiken kaikkiaan uuden translain tulisi noudattaa Euroopan neuvoston suositusta, jonka mukaan sukupuolen juridisen korjaamisen on oltava nopea, läpinäkyvä ja saavutettava prosessi. Lain kokonaisuudistuksen yhteydessä on myös ratkaistava, miten muunsukupuoliset henkilöt voivat korjata juridisesti sukupuoltaan ja miten heille taataan tarvitsemansa hoito ja tuki.

Vasemmistoliiton puheenjohtajana Andersson näkee translain uudistuksen saamisen seuraavan hallituksen ohjelmaan elintärkeänä.

– Sivistysvaltiossa puolueiden pitää pystyä paljon parempaan kuin alhaiseen puoluepolitikointiin muiden ihmisten itsemääräämisoikeuden ja ihmisoikeuksien kustannuksella. Translain uudistamista ei voi enää lykätä. Olkoon seuraavan hallituksen kokoonpano mikä tahansa, on lakia korjattava.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille