Transsukupuolisuus ei ole sairaus – uusi tautiluokitus otettava käyttöön aikailematta

Vasemmistoliiton kansanedustaja Silvia Modig on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen WHO:n uusittua tautiluokitusta koskien. Maailman terveysjärjestö on viimein poistanut transsukupuolisuuden mielenterveyden häiriöiden joukosta uudistetussa kansainvälisessä tautiluokituksessa. Jatkossa uudessa seksuaaliterveyteen liittyvien terveydentilojen luokassa listataan yhtenä diagnoosina sukupuoliristiriita.

– WHO:n linjaus näyttää kansainvälistä suuntaa ja poistaa haitallista leimaa transsukupuolisten ihmisten ympäriltä. Ihmisen sukupuoli ei ole sairaus eikä vaadi hoitoa. Sen sijaan hoitamaton sukupuoliristiriita voi johtaa kärsimykseen, Modig sanoo.

Vuonna 2014 tehdyn kyselytutkimuksen perusteella noin puolet suomalaisista transnuorista on ajatellut itsemurhaa ja merkittävä osa on vahingoittanut itseään. Psyykkistä väkivaltaa ovat kokeneet lähes kaikki ja fyysistä väkivaltaa puolet. Uuden luokituksen on toivottu lopettavan transihmisten käännytysterapiat, pakkolääkitykset ja pakkosterilisoinnit. Näistä viimeistä edellyttää käytännössä myös kotimainen translaki.

– Osasyynä transihmisten kärsimykseen on myös nykyinen laki. On käsittämätöntä, että lisääntymiskyvyttömyyttä vaaditaan yhä Suomessa juridisen sukupuolen vahvistamisen ehtona. Lisäksi transihmiset joutuvat käymään läpi pitkän ja raskaan lääketieteellisen prosessin saadakseen sukupuoltaan vastaavat henkilöpaperit ja yhteiskunnan tunnustaman oikeuden elää itse kokemassaan sukupuolessa, Modig sanoo.

Nykyisen translain ihmisoikeusongelmat on huomioitu kansainvälisesti. Viime vuonna sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin että Euroopan komissio totesivat, että lisääntymiskyvyttömyyden vaatiminen sukupuolen juridisen vahvistamisen edellytyksenä on ihmisoikeusloukkaus. Useat YK:n jäsenvaltiot kehottivat viime vuonna YK:n yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa Suomea poistamaan lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on kampanjoinut kansainvälisesti Suomen lainsäädännön muuttamiseksi ja vedonnut asiassa pääministeri Juha Sipilään. Suomessa myös muun muassa tasa-arvovaltuutettu, lapsiasiavaltuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä ihmisoikeusvaltuuskunta ovat vaatineet translain uudistamista.

– Translaki tulisi uudistaa kokonaisuudessaan ja lähtökohdaksi asettaa itsemääräämisoikeus omaan sukupuoleen. Sukupuolen juridinen vahvistaminen ja lääketieteellinen prosessi pitäisi erottaa toisistaan, sterilisaatiovaatimuksesta tulisi luopua ja juridisen vahvistamisen tulisi perustua henkilön ilmoitukseen. Sukupuolen vahvistaminen ja riittävä hoito ja tuki tulisi mahdollistaa myös alaikäisille. Lain tulisi ottaa huomioon myös muunsukupuoliset henkilöt, Modig listaa.

Lääkärilehden mukaan WHO:n uuden luokituksen voimaantulon aikataulu Suomessa on vielä avoinna. Lehtitietojen mukaan luokitusjärjestelmä otettaisiin käyttöön vasta, kun sote-uudistus on valmis ja toiminnassa.

– Ei voi olla niin, että näin keskeisesti ihmisen minuutta ja hyvinvointia koskeva kysymys asetetaan riippuvaiseksi sote-uudistuksesta, jonka aikataulusta tai toteutumisesta ei tällä hetkellä tiedä kukaan. WHO:n linjaukseen on reagoitava viipymättä myös Suomessa. Muutos on myös jälleen yksi argumentti lisää translain pikaisen uudistamisen puolesta, Modig sanoo.

Hallituksen on vastattava kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin kolmen viikon kuluessa.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille