Vasemmisto torjuisi leikkaukset ja panostaisi osaamiseen

Eduskunta aloitti tänään keskustelun ensi vuoden budjetista valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta. Vasemmistoliiton mielestä hallituksen esitys ei tuo helpotusta Suomen ongelmiin. 

– Perusporvarihallitus on epäonnistunut Suomen kannalta tärkeimmissä asioissa, talouskasvun vauhdittamisessa ja työllisyyden parantamisessa. Pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta hallitus pitäisi laittaa häpeäpuuhun, vasemmistoliiton budjettivastaava Kari Uotila moitti ryhmäpuheessaan.

Uotilan mukaan Sipilän hallituksen leikkauspolitiikka on lisännyt eriarvoisuutta ja supistanut kotimaista kysyntää, mikä puolestaan on jarruttanut talouden elpymistä.

Veronkevennyksistä hyötyvät eniten suurituloiset, mikä ei ole oikeudenmukaista eikä kokonaistaloudellisesti viisasta.

– Hallituksen hehkuttama kilpailukykysopimus, jota monet aivan oikeutetusti kutsuvat palkansaajien kyykytyssopimukseksi, heikentää julkista taloutta pitkälti toista miljardia. Tämän loven paikkaamiseksi on sitten päätetty leikata eläkkeistä, työttömyysturvasta, koulutuksesta ja tutkimuksesta, Uotila sanoo.

Vasemmistoliitto ounastelee, että kun tämä budjetti on saatu käsiteltyä, eduskunnan eteen tuodaan pian uusi leikkauslista. Käytännössä lisäleikkauksista ilmoitettaneen ensi kevään kehyspäätöksen ja hallituskauden puolivälitarkastelun yhteydessä. Hallitus aikoo siis lykätä niiden julkistamisen kunnallisvaalien yli.

– Kyse on härskistä taktikoinnista. Me vaadimme, että kehyspäätös on pöydällä ennen vaaleja. Kansalaisten on voitava arvioida, millaiselle politiikalle he äänensä antavat.

Vasemmistoliiton omassa vaihtoehtobudjetissa korostuu Suomen osaamisperustan vahvistaminen. Koulutukseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan puolue panostaisi yli puoli miljardia hallitusta enemmän.

Työllisyyttä puolue edistäisi muun muassa pienyrittäjäpaketilla, joka helpottaisi itsensätyöllistäjien ja pienten yritysten asemaa esimerkiksi tukemalla uuden työntekijän palkkausta ja nostamalla arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa.

Työvoima- ja yrityspalveluiden toimintaedellytyksiä vasemmistoliitto vahvistaisi 150 miljoonalla eurolla.

– Vaihtoehtobudjetissamme palkkatukea laajennetaan, ja sen rinnalle otetaan uusi nuorison työkokemustakuu. Työttömyysturvan ja asumistuen suojaosa korotetaan 500 euroon ja laajennetaan kattamaan kaikki tulolajit. Työmarkkinatuella opiskelu sallitaan kaikille, ja työn ja perhe-elämän yhteensovittamista helpotetaan, Uotila luetteli puheenvuorossaan.

Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetissa pysyvien tulojen ja menojen suhde on sama kuin hallituksen talousarviossa.

Lue Kari Uotilan pitämä Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro eduskunnan budjettikeskustelussa

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille