Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro keskustelussa Suomen osallistumisesta koulutustyöhön Irakissa 27.6.2018

Kansanedustaja Paavo Arhinmäen pitämä Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro keskustelussa Suomen osallistumisesta koulutustyöhön Irakissa (27.6.2018):

Arvoisa puhemies,

ISIS on ollut raakalaismainen ja hirvittävä terroristijärjestö, jonka toiminta on ollut kaikkien inhimillisten arvojen vastaista. Siksi kaikkien piti ja pitää toimia tällaisia pimeyden voimia vastaan. Väkivaltaisille ja ihmisoikeuksia polkeville ääriuskonnollisille liikkeille ei pidä antaa tilaa.

Suomalaisten koulutus- ja neuvonantajatoiminta Irakissa on ollut siksi arvokasta. ISIS on kärsinyt merkittäviä tappioita niin Irakissa kuin Syyriassa ja menettänyt laajoja maa-alueita. Nyt taistelut ISIS:iä vastaan ovat hiipuneet ja varsinaiset sotatoimet näyttävät olevan pääosin ohitse.

Irakin turvallisuustilanne on kuitenkin edelleen epävakaa. Haasteena on ISIS:ltä vapautettujen alueiden vakauttaminen ja jälleenrakentaminen. Lisäksi maan vakauden kannalta on tärkeää, että Irakin eri poliittisten, uskonnollisten ja etnisten ryhmien väliset erimielisyydet eivät puhkea yhteisen vihollisen ISIS:n kukistuttua. Koko Irakin vakauttaminen on nyt tärkeää.

Arvoisa puhemies,

Selonteon mukaan Suomi on vähentämässä joukkojaan noin 100 sotilaasta noin 80 sotilaaseen. Tämä on hyvä suunta, sillä Suomen tulisi ryhtyä kohdentamaan apuaan myös muille sektoreille, kuten jälleenrakennukseen, siviilikriisinhallintaan ja humanitaariseen apuun.

On tärkeää auttaa Irakia luomaan edellytykset demokraattiselle hallinnolle. Irak tarvitsee hallituksen, joka huolehtii ihmisoikeuksista pitää kiinni maan vakaudesta, kunnioittaa perustuslakia ja kurdien itsehallintoa.

On tärkeää, että suomalaisten joukkojen toiminta Irakissa on vain koulutustoimintaa – Suomi ei saa joutua minkään konfliktin osapuoleksi.

Valtioneuvoston selonteosta käy ilmi, että myös Nato valmistelee omaa operaatiotaan Irakiin. Vasemmistoliiton mielestä ei ole perusteltua hajottaa Suomen osallistumista moneen eri operaatioon alueella.

Hallitus toi tämä valtioneuvoston selonteon eduskunnan lähetekeskusteluun vain muutamia päiviä ennen kesätaukoa ja selonteko käsitellään valiokunnissa siis vasta syksyllä. Irakin turvallisuustilanne muuttuu koko ajan ja syksyllä tilanne voi olla aivan toinen kuin nyt. Hallituksen kiire tässäkin asiassa ihmetyttää.

Arvoisa puhemies,

Todellinen vastavoima ISIS:lle sekä Irakissa että Syyriassa ovat olleet kurdit, joita Suomi on Irakissa kouluttanut. Suomi ja muu kansainvälinen yhteisö ei saa jättää kurdeja yksin. Vaikka kurdit eivät ole yksi ja kaikilta tavoitteiltaan yhtenäinen ryhmä, ovat kurdit auttaneet kansainvälistä yhteisöä ja myös kansainvälisen yhteisön tulee auttaa kurdeja.

On aivan käsittämätöntä, että samaan aikaan kun ISIS:n vastainen koalitio kouluttaa Pohjois-Irakissa kurdien Peshmerga-joukkoja, annetaan Nato-maa Turkin pommittaa ilman suurempia vastalauseita ISIS:iä vastaan taistelevia kurdeja sisäpoliittisista syistä, niin omassa massaan kuin naapurivaltioiden alueella, koko kansainvälisen yhteisön katsoessa vain hiljaa sivusta.

Viikonloppuna pidetyt Turkin vaalit olivat valitettavasti jälleen osoitus siitä, etteivät Turkin valtaapitävät itsevaltaisen presidentti Erdoganin johdolla kunnioita demokratiaa, sananvapautta eivätkä ihmisoikeuksia.

Arvoisa puhemies,

Suomen ja muiden kansainvälisten joukkojen tulee kiinnittää huomiota myös Irakin ihmisoikeustilanteeseen. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan ISIS:in lisäksi myös Irakin asevoimat ja kansainvälinen liittouma ovat syyllistyneet humanitaarisen oikeuden loukkauksiin ja mahdollisiin sotarikoksiin.

ISIS:in vastaisessa taistelussa hallituksen joukot ovat käyttäneet kovia otteita ja syyllistyneet tahdonvastaisiin katoamisiin, laittomiin teloituksiin ja mielivaltaisiin pidätyksiin sekä kidutukseen ja muuhun epäinhimilliseen kohteluun. Maan oikeusjärjestelmä on vakavasti puutteellinen ja muun muassa terrorismisyytteitä koskevat oikeudenkäynnit ovat olleet kaukana oikeudenmukaisesta.

Arvoisa puhemies,

Näillä varauksilla Vasemmistoliitto tukee tämänhetkisen tiedon valossa valtioneuvoston selonteon esitystä. Samaan aikaan Suomen pitää seurata Irakin tilannetta ja panostaa erityisesti jälleenrakennukseen, siviilikriisinhallintaan ja humanitaariseen apuun.

Kurdeja ei saa unohtaa vaan heidän oikeutettua kamppailuaan demokratian puolesta pitää tukea nykyistä selvemmin.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille