Posts Categorized: Politiikka

Li Andersson: Vapputervehdys

Vasemmistoliitto voi kuitenkin tänä vuonna juhlia vappua iloisissa merkeissä, sillä vaalivoiton jälkeen voimme todeta, että Vasemmistoliitolle kuuluu hyvää!

Toivon, että tämä hyvä työ jatkuu ja että saamme mukaan myös uusia ihmisiä, jotka ovat valmiita toimimaan oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman maailman eteen. Yhdessä me voimme olla se muutos ja vaihtoehto, jota tämä maa kaipaa.

[ Lue lisää → ]

Puretaan byrokratialoukkuja ja vahvistetaan osaamista

Puretaan byrokratialoukkuja ja vahvistetaan osaamista – Vasemmistoliiton esitykset puoliväliriiheen (lataa pdf-tiedosto) Suomen talous näyttää vihdoin myönteisiä merkkejä: tuotanto ja yritysten investoinnit ovat nousussa, ja työllisyysaste on parantunut jonkin verran. Nykytrendin jatkuessa Suomen bruttokansantuote kasvaisi tänä vuonna ennakoitua paremmin. Sipilän hallituksen toimilla on tämän kanssa kuitenkin vähän tekemistä. Käänteen taustalla on esimerkiksi Euroopan keskuspankin elvyttävän rahapolitiikan […]

[ Lue lisää → ]

Lakialoite julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamiseksi

Eduskunnalle ALOITTEEN SISÄLTÖ Lakialoitteella ehdotetaan osatyökykyisten palkkatuen enimmäiskeston pidentämistä nykyisestä kahdesta vuodesta viiteen vuoteen. Muutokset tehtäisiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin (916/2012). Ehdotuksella halutaan parantaa vamman tai sairauden vuoksi pysyvästi osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan, että osatyökykyisen korotetun palkkatuen (100 %:n tuki) nykyistä 12 kuukauden enimmäisaikaa pidennettäisiin 60 kuukauteen silloin, kun osatyökykyinen työllistyy yhdistyksen, […]

[ Lue lisää → ]

Merja Kyllönen on Vasemmiston presidenttiehdokas

– Ihmiset tarvitsevat toivoa, me tarvitsemme kipeästi rauhan varustelua ja toistemme kohtaamista. Kun tunnistamme toisistamme sen, missä olemme erilaisia ja arvostelun sijaan kunnioitamme sitä, se avaa oven yhtäläisyyksien löytämiselle, mikä puolestaan kehittää molemminpuolista suvaitsevaisuutta.

[ Lue lisää → ]

HS ei kerro Vasemmiston perhevapaamallista

Helsingin Sanomat uutisoi tänään 10.3. laajasti, että perhevapaiden palikat halutaan laittaa uusiksi. HS nosti esiin puolueita, joilla on perhevapaamalli, mutta Vasemmistoliittoa ei jutussa mainittu. Vasemmistoliiton perhevapaamalli on vuodelta 2011 ja se on hyvin samankaltainen, kuin jutussa esitelty THL:n malli.

[ Lue lisää → ]

Vasemmistoliiton lausunto vaalilain muuttamisesta

Vasemmistoliiton lausunto vaalilain muuttamisesta ”Oikeusministeriössä on laadittu virkatyönä luonnos hallituksen esitykseksi vaalilain muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalilakia siten, että ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut (ulkosuomalaiset) ja vaalien aikaan ulkomailla tilapäisesti asuvat tai oleskelevat muut äänioikeutetut saisivat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaisi kirjeäänestysasiakirjat Suomesta esimerkiksi kotiinsa, ne saatuaan äänestäisi ja palauttaisi äänensä lähetekuoressa […]

[ Lue lisää → ]

lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Vasemmistoliiton lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräistä siihen liittyvistä muista laeista Vasemmistoliiton vastaukset ovat ISOILLA KIRJAIMILLA. 1. Vastaajatahon virallinen nimi Vasemmistoliitto rp. 2. Mahdollistavatko tai tukevatko mielestänne esitettävät asiakastietolain muutokset sote-palvelujärjestelmän uudistusta riittävällä tavalla? * kyllä  KYLLÄ PÄÄOSIN  ei pääosin  ei  ei kantaa 3. Lain tarkoituksena olisi edistää sosiaali- ja […]

[ Lue lisää → ]

Affordable housing and a good environment

A key task of municipalities is to ensure that the living environments of residents are functional and comfortable. Municipalities are responsible for regional housing policy, transport and traffic infrastructure, parks, water and sewage systems and building control. Municipal policies affect issues such as the cost of living, cycling conditions, or air pollution. The Left Alliance […]

[ Lue lisää → ]

Improved employment rate and fair terms of employment

There are many ways in which a municipality influences the vitality and employment situation of its region. Municipalities create the conditions for vitality and employment, for example by means of planning and traffic policy, public procurement, education and business services. As employers, municipalities are of key importance and employ a significant number of employees. Municipalities […]

[ Lue lisää → ]

World’s best schools and early childhood education for all

Finland is known for having the best schools in the world. Providing high-quality education for all is our main strength and source of pride. The Left Alliance promotes equal education opportunities for all Finns. An investment in early childhood education is an investment in well-being as well as the economy. Early childhood education levels out […]

[ Lue lisää → ]