Lausunto kansallisesta säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelmasta

Vasemmistoliiton lausunto kansallisesta säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelmasta
Puoluehallitus 28.9.2016

Vasemmistoliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto kansallisen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelmasta ja tutkimuksen uudelleenjärjestelyistä. STUK:n johtava rooli säteilyturvallisuuden tutkimuksessa on ollut perusteltu tiedon kansallisen käytön näkökulmasta, mutta yhteistyön vahvistaminen yliopistojen ja kansainvälisten tutkimusverkostojen kanssa on erittäin tervetullutta.

Kansallisen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelmassa on esitelty hyvin säteilyturvallisuuteen liittyvät tutkimustarpeet. Tämä osoittaa, että kyse on koko yhteiskunnan kattavasta aiheesta, josta on ensiarvoisen tärkeää olla saatavilla viimeisin tutkittu tieto. Säteilyturvallisuutta koskevan tutkimuksen on oltava laadukasta ja vakaata.

STUK:n ja yliopistojen roolit ja profiloituminen vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta. Ilmeisesti työnjakoa on suunniteltu yhdessä, jolloin uudelleenjärjestelyiden voi odottaa onnistuvan paremmin kuin jos uudistus olisi yhden osapuolen sanelema. Roolien ja profiloitumisen osalta uudistus näyttäytyy tarkoituksenmukaisena.

Ongelman aiheuttaa kuitenkin rahoitus. STUK:n tutkimuksen budjettirahoitus supistuu jopa 80 % kaudella 2010–2017. Tällaista vajetta ei voi kompensoida tehostamalla yhteistyötä yliopistojen kanssa. Ohjelman luvussa 4 todetaan, että nyt muodostettava kansallisen säteilyturvallisuustutkimuksen yhteenliittymä voi paremmin toimia hankerahoituksen varassa. Kuitenkaan hankemuotoinen rahoitus ei mahdollista pitkäjänteistä tutkimusta, jollaista säteilyturvallisuuden kaltainen monitieteinen aihe tarvitsee.

Ohjelmasta käy ilmi, että muuttuneeseen rahoitusympäristöön on etsitty ratkaisuja ansiokkaasti. Esimerkiksi mahdollisuus EU-rahoituksen hakemiseen on selvitetty. Ohjelman luvussa 5 todetaan, että Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen tutkimushakuihin olisi saatava mukaan säteilyturvallisuuteen liittyviä teemoja, jotta hankerahoitusta liikenisi. Tämä on täysin kestämätöntä. Säteilyturvallisuuden kaltainen laajasti koko yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvä ala tarvitsee riittävän ja pitkäjänteisen rahoituksen, joka toteutuu parhaiten suoralla budjettirahoituksella.

Yhteenliittymän hyödyt tulevat parhaiten koko yhteiskunnan hyödyksi, mikäli STUK:n ja yliopistojen ei tarvitse käyttää aikaa hankerahoituksen hakemiseen.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille