Lausunto lakiesitykseen yksityisistä arkistoaineistoista

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Vasemmistoliitto rp:n lausunto lakiesitykseen yksityisistä arkistoaineistoista 23.5.2016

Esitetyn yksityisarkistolain tarkoituksena on korvata nykyinen laki yksityisten arkistojen valtionavusta. Tätä perustellaan tarkemmin määrittelemättömällä toimintaympäristön muuttumisella ja Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmakirjauksella, jonka mukaan on selvitettävä mm. ”erityisesti poliittisten liikkeiden arkistotoiminnan saattamista palvelemaan puoluekentän nykytilaa sekä arkistoinnin ulkopuolelle jääneiden puolueiden ja poliittisten liikkeiden arkistoinnin järjestämistä”. Lakiesityksen yleisperusteluissa mainitaan eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden yhdenvertainen kohtelu arkistoasioissa. Eduskuntapuolueista Perussuomalaisilla, Vihreällä liitolla sekä Kristillisdemokraateilla ei ole lähipiirissään valtionapua saavaa yksityisarkistoa. Yhdenvertainen kohtelu on hyväksyttävä lähtökohta. Esityksessä kuitenkin todetaan, että em. puolueet voivat järjestää päätearkistoinnin yhteistyössä Kansallisarkiston tai jo olemassa olevien yksityisarkistojen kanssa.

Yksityisarkistot ovat myös merkittäviä arkistointitiedon levittäjiä ja arkistointiopastajia. Yksityisarkistoilla on myös Kansallisarkistoa paremmat mahdollisuudet olla yhteyksissä erilaisiin ruohonjuuritason kansanliikkeisiin ja kansalaisjärjestöihin, ei siis pelkästään mahdolliseen taustajärjestöönsä, puolueeseen. Tätä ei perusteluissa eikä lakiesityksessä juurikaan huomioida.

Lakiesityksen mukaan siirryttäisiin valtionavun maksamisessa ensisijaisesti yksityisten arkistoaineistojen säilyttämiseen ja käyttöön. Valtionapua ei enää perusteltaisi instituutioiden toimintaedellytysten turvaamisella, millä viitataan yksityisarkistojen kiinteistö- ja henkilökuluihin. On selvää, että arkistoaineiston säilyttäminen ja käyttö on tärkeää, mutta kuinka säilyttäminen ja käyttö onnistuu ilman seiniä ja osaavaa henkilökuntaa. Perusteluissa mainittu päämäärä ”valtionrahoituksen vaikuttavuuden” parantamistavoite ei täysin avaudu.

Lakiesityksen yleisperusteluiden mukaan ”yksityisarkistolain tavoitteena ei ole saada aikaan suoria kustannussäästöjä valtiontaloudelle”. Vaikka em. toteamus voi sinänsä pitää paikkaansa, on kuitenkin todennäköistä, että nykyisten yksityisten arkistojen valtiolta saama tuki tulee pienenemään jo sen vuoksi, että uuden lain myötä tukea tulevat saamaan aiempaa useammat hakijat. Etenkin kun valtiontuen kokonaismäärän kasvua ei ole näköpiirissä. Perusteluosassa todetaan, että ”esityksen voidaan myös nähdä lisäävän paineita lisärahoitukseen, koska se laajentaa avustuksen mahdollisten hakijoiden piiriä.” Mutta ”kyseessä ei kuitenkaan ole lainsäädäntö, josta seuraisi subjektiivinen oikeus avustukseen. Näin ollen toimintaa voidaan jatkaa myös nykyisellä määrärahatasolla.”

Vaikka lakiesityksen tavoitteena on parantaa ja tehostaa yksityisten arkistojen toimintaa, niin pelättävissä on, että käytännössä näin ei tule käymään.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille