Lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista

Oikeusministeriö

Vasemmistoliiton lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista

Työryhmä on tehnyt hyvää työtä kartoittamalla tehtävänantonsa puitteissa erilaisia nettiäänestyksen ongelmia ja ratkaisuja. Vasemmisto pitää hyvänä lähestymistapaa, jossa kerätään kokemuksia rajatuista kokeiluista, eikä välttämättä tähdätä liian kunnianhimoisiin ja riskipitoisiin hankkeisiin.

Demokraattinen yhteiskunta ei voi luovuttaa keskeistä osaa vaalijärjestelmästään yksittäiselle kaupalliselle taholle, vaan sen on itse rakennettava ja julkaistava järjestelmä avoimen lähdekoodin lisenssillä, tarvittaessa kehitysresursseja ostaen. Avoimen lähdekoodin järjestelmä voisi olla luonteva yhteispohjoismainen projekti.

“Liikesalaisuudet” ovat riittämätön ja pelottava syy salata äänestysjärjestelmän toimintatapaa. Lähdekoodin salaaminen herättäisi vakavia kysymyksiä siitä kenen intressejä ääntenlaskun ajatellaan palvelevan.

Raportin mukaan vaalisalaisuutta ei voida taata. Tämä on keskeisin ongelma, koska se ei toteuta perustuslaissa turvattujen vaali- ja osallistumisoikeuksien käyttämistä. Valvomattomien nettiäänestysten ongelmana on mahdollisuus äänten ostamiseen tai painostukseen.

Pankkitunnusten käyttäminen ei ole optimaalinen tunnistustapa kuten raportissa huomautetaan: se syrjäyttää osan kansalaisista eikä tunnistuksen muutenkaan tulisi olla yksityisten voittoa tavoittelevien yritysten käsissä.

Vertailu pankkijärjestelmiin on myös ongelmallista. Pankkien järjestelmät ovat hyvin erilaisia kuin vaalijärjestelmät. Siinä missä kansalainen huomaa heti rahan puuttuvan pankkitililtä ja voi selvittää asiansa pankin tai poliisin kanssa, ei hän koskaan saa tietää minkä hyväksi hänen äänensä meni.

Ennen kuin nettiäänestysten järjestämistä voidaan harkita, pitää löytää ratkaisut keskeisiin ongelmiin.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille