Lausunto sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista

STM061:00/2014

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vasemmistoliiton lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista

Vasemmistoliiton puoluehallituksella ei ole ehdotukseen muuta lausuttavaa, kuin että puoluehallitus kannattaa kaikkia toimenpiteitä, joilla parannetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyyttä, yhteensopivuutta ja henkilökohtaista tieto- ja yksityisyyden suojaa. Kyseessä olevassa väliraportissa esitelty malli on askel oikeaan suuntaan.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille