Lausunto vaaliviranomaisten esteellisyydestä

Oikeusministeriö
Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

VASEMMISTOLIITON LAUSUNTO VAALIVIRANOMAISTEN ESTEELLISYYTTÄÄ KOSKEVAN SÄÄNTELYN TARKISTAMISTARPEISTA

Vasemmistoliitto yhtyy oikeusministeriön kantaan vaaliviranomaisten esteellisyyttä koskevan sääntelyn tarkistamistarpeista. Ministeriön esittämistä vaihtoehdoista ensimmäinen on perustelluin ja käytännössä toimivin.
Mikäli muihin vaihtoehtoihin päädytään voi vaalien suorittamisesta tulla käytännössä hyvin hankalat. Merkittäviä ongelmia nykyisessä järjestelmässä oikeustapauksista huolimatta ei ole ollut esimerkiksi vaalisalaisuuden ja yhtäläisen vaalioikeuden toteutumisen kannalta. Puolueiden keskinäiseen valvontaan perustuva vaalikäytäntö on aikaisemmin toiminut hyvin ja taannut vaalien tasapuolisuuden, avoimuuden ja laillisuuden.

Nykyinen käytäntö on vaalien onnistuneen toimeenpanon kannalta ollut toimiva ja lainsäädäntö on syytä saattaa vakiintuneen käytännön mukaiseksi ja sen mahdollistavaksi.

Helsinki 22.1.2015
Vasemmistoliitto r.p.
Marko Varajärvi
puoluesihteeri

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille