Asevelvollisuudesta vapaaehtoiseen palvelukseen

Kansanedustaja Kari Uotilan tiedote 5.9.2013
Kansanedustaja ja eduskunnan miesverkoston puheenjohtaja Kari Uotila kritisoi voimakkaasti vain miehille pakollista asevelvollisuutta. Uotila puhui aiheesta Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (Tane) 5.9. järjestämässä Maanpuolustus, sukupuoli ja tasa-arvo –seminaarissa Helsingin Säätytalolla.

– Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä ei vastaa parhaalla mahdollisella tavalla tämän päivän laajoihin turvallisuusuhkiin. Vain miehiin kohdistuva pakollinen asevelvollisuus on lisäksi tasa-arvon kannalta ongelmallinen. On siirryttävä molempia sukupuolia koskevaan vapaehtoiseen turvallisuuskoulutusjärjestelmään, joka vastaa turvallisuusuhkiin paremmin ja edistää sukupuolten tasa-arvoa, Uotila Sanoi.

Ennen kaikkea Uotila kertoi näkevänsä asevelvollisuuden tasa-arvo-ongelmana.

– Vain miehiin kohdistuvan pakollisen asevelvollisuuden aiheuttamia tasa-arvo-ongelmia ei voi ohittaa. Tasa-arvoa ei voi olla se, että asepalvelus on miehille pakollinen ja naisille vapaaehtoinen. Sukupuolittunut asepalvelus näkyy myös yhteiskunnan monien muiden tehtävien keskittymisellä miehille. Esimerkiksi poliisi, rajavartiolaitos, tulli, vartiointi jne. On edistettävä sekä naisten että nykyisen asepalvelun ulkopuolelle tahtomattaan jäävien miesten osallistumista Suomen turvallisuuden vahvistamiseen. Kestävä ratkaisu on laajentaa asepalvelus yleisemmäksi turvallisuuskoulutukseksi ja tehdä siitä molemmille sukupuolille vapaehtoinen, Uotila sanoi.

Uotilan mielestä asevelvollisuus on otettava mukaan työurakeskusteluun. Hänen mukaan Asevelvollisuusarmeija aiheuttaa yhteiskunnalle enemmän todellisia kustannuksia, kuin sen osuus valtion budjetista on.

– Asevelvollisuusjärjestelmää on arvioitava suhteessa työllisyysasteen nostamispyrkimyksiin. Eläkeikiä halutaan nostaa, mutta samaan aikaan hidastetaan koko ikäluokan miesten siirtymistä opiskeluun ja työelämään. Palveluksen alkamisen ja päättymisen sekä opintojen keskeytymisen ja jatkamisen yhteensovittaminen johtaa siihen, että 6-12 kuukauden varusmiespalvelu viivyttää valmistumista ja työelämään siirtymistä 1-2 vuotta. Asevelvollisuus aiheuttaa miehille tuntuvia taloudellisia menetyksiä eikä asevelvollisuusaikaa edes lasketa eläkekertymään, Uotila sanoi.

Uotila korosti, että asevelvollisuuden lakkauttamisella ja Nato jäsenyydellä ei ole suoraa yhteyttä. Hänen mielestään Suomi voi ja sen tulee pysyä liittoutumattomana myös ilman yleistä asevelvollisuutta.

Uotila on mukana asevelvollisuuden lakkauttamista vaativassa ”Ohi on” -nimisessä kansalaisaloitteessa.

Lisätietoja: Kari Uotila 050 5123031

Lisätietoja kansalaisaloitteesta: http://www.ohion.fi/

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille