Eduskunnan 8. viikko 2016

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tiedottaa:
Paavo Arhinmäki moitti opintotuen leikkaamista
Katja Hänninen otti esille lääkkeiden 50 euron alkuomavastuun
Hanna Sarkkinen: sähkön siirtohintojen korotuksille katto
Silvia Modig: taiteilijoille, kulttuurin tekijöille ja muille epätyypillisissä työsuhteissa oleville tarvitaan eläkejärjestelmä

Hänninen arvosteli käräjäoikeuksien vähentämistä

Vasemmiston Katja Hänninen arvosteli suunnitelmia karsia käräjäoikeusverkostoa. Hän piti sillä saavutettuja 5 milj. euron säästöjä sangen vähäisinä seurauksiin nähden.
– Kyllä tässä täytyy huoli esittää siitä, että ihmisten yhdenvertaisuus ja oikeusturva ovat nyt vakavasti uhattuina.

Silvia Modig: On ongelma, että kulttuurin tekijöille ei kerry eläkettä

Vasemmiston Silvia Modig piti hyvänä, että säädettäessä lakia taitelijaeläkkeistä siirretään eläkepäätökset valtioneuvostolta Taiteen edistämiskeskukselle.
– Minä uskon, että se on oikea taho tekemään laadukasta arviointia siitä, kuka ja ketkä ovat ansainneet taiteilijaeläkkeen ansioidensa perusteella.

Modig piti suurena ongelmana sitä, että kulttuurin tekijöille ei kerry eläkettä.
– Meidän on siis luotava järjestelmä, joka tukee näitä niin sanotusti epätyypillisissä työsuhteissa olevia ihmisiä. Taiteilijan eläkekertymä koostuu milloin lyhyistä apurahoista, milloin yrittäjätuloista, milloin taas on sitä työtä tehty lainkaan vailla tuloja. Eli minun mielestäni se ratkaisu tähän koko hommaan lähtee meidän sosiaali- ja eläketurvajärjestelmän kehittämisestä, sama myös lehtimiesten kohdalla.

Kyselytunnilla Katja Hänninen nosti esille lääkkeiden 50 euron alkuomavastuun

Esillä olivat puolustusvoimien kansainvälinen harjoitustoiminta, opintotuen leikkaaminen, maaseudulle rakentaminen, lääkkeiden alkuomavastuu ja viljelijätuet.

Hänninen totesi, että tällä kaudella pienituloisilta ja paljon sairastavilta leikataan paljon. Terveyden hoitaminen riippuu siis yhä enemmän lompakon paksuudesta.
– Huolta ja hämmennystä on herättänyt erityisesti uusi 50 euron lääkkeiden alkuomavastuu. Tämän omavastuun takia ihmiset ovat joutuneet jättämään jopa lääkkeet ostamatta, koska heillä ei yksinkertaisesti ole niihin varaa.

Keskustan ministeri Juha Rehula ei luvannut tähän ongelmaan mitään muutosta.

Paavo Arhinmäki huomautti toimineensa edellisessä hallituksessa opintotuesta vastaavana ministerinä.
– Silloin opintotukea ei leikattu, ja nyt te, ministeri Grahn-Laasonen, olette leikkaamassa opiskelijoiden toimeentulosta 25 prosenttia.

Annika Lapintie puuttui puolustusvoimien harjoitteluun.
– Ihan hyvä, että nämä harjoitukset Yhdysvaltojen kanssa, tai kaikki nämä yhteensä, ovat tulleet julkisuuteen ja niistä keskustellaan, mutta kyllä minä pitäisin vielä tärkeämpänä sitä, mitä oikeasti tehdään, kuin sitä, kuinka siitä tiedotetaan.

Hanna Sarkkinen: sähkön siirtohintojen korotuksille katto

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ehdottaa määriteltäväksi sen, mikä on kohtuullinen sähkön siirtohinnan vuosikorotustason enimmäismäärä. Hanna Sarkkinen esitteli tätä koskevan lakialoitteen.
– Lakialoitteemme mukaan Energiaviraston tehtävänä on erityisesti vahvistaa sähkön siirtohinnan kohtuullisuus, mikä aloitteemme mukaan merkitsisi sitä, että sähkön siirrosta kuluttajalta perittävän hinnan vuosittainen korotus ei saisi ylittää 10:tä prosenttia eikä 15:tä prosenttia Energiamarkkinaviraston nelivuotisella tarkasteluajanjaksolla.

______

Eduskunnan viikko on Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän sihteerin kokoama katsaus eduskunnan tapahtumiin. Eduskunnan viikko ilmestyy istuntokausien aikana perjantaisin ja siinä kerrotaan Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän toiminnasta ja kansanedustajien tekemistä valtiopäivätoimista.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille