Posts Categorized: Ohjelmat

Alue- ja kaupunkipoliittinen ohjelma

Vasemmistoliiton aluepolitiikka lähtee siitä, että maata kehitetään eri alueiden vahvuudet ja ominaispiirteet huomioiden. Vasemmiston aluepolitiikan päämääränä on luoda ihmisten hyvälle elämälle ja kestävälle elämäntavalle edellytyksiä eri puolilla Suomea.

[ Lue lisää → ]

Vaadimme Suomeen maailman puhtainta sisäilmaa

Vasemmistoliitto julkaisi 28.11. toimenpideohjelman Maailman puhtain sisäilma, jolla se vaatii lisäpanostusta sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ja sisäilmaongelmista kärsivien aseman parantamiseksi. Eduskunta käsittelee iltapäivällä pääministeri Juha Sipilän ilmoitusta Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelmasta 2018–2028. Suomessa on valtavasti kosteus- ja homevaurioista tai laajemmin sisäilmaongelmista kärsiviä koteja, päiväkoteja, kouluja, hoitolaitoksia ja muita rakennuksia. – Sisäilman huono laatu on yksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. […]

[ Lue lisää → ]

Suomen turvallisuus rakennetaan yhdessä

Puoluehallituksen Helsingissä 8.11.2017 hyväksymä Vasemmistoliiton ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelma Turvallisuuden kivijalat Isänmaallisuus ei sulje ketään ulkopuolelle Kestävä ja tasa-arvoinen yhteiskunta ei synny itsestään vaan se on rakennettava yhdessä. Jos haluamme maailman ilman sotaa, sortoa, puutetta ja eriarvoisuutta on meidän aktiiivisesti työskenneltävä ihmisoikeuksien, tasa-arvon, tuloerojen kaventamisen ja eriarvoisuuden vähentämisen puolesta. Ja päinvastoin, mitä eriarvoisemmassa maailmassa me […]

[ Lue lisää → ]

Vasemmiston sote-malli

Lue lisää: Osallisuus, itsemääräämisoikeus ja kestävyys Vasemmiston mielestä valtion tehtävä ei ole edistää terveyskonsernien bisnestä vaan kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Sote-uudistuksessa pitää palata uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin, eli palveluiden sujuvuuden ja tasa-arvon parantamiseen. Rahoituksen tulee tulla pääosin progressiivisen tulo- ja omaisuusverotuksen kautta ja myös maakunnilla tulee olla oma verotusoikeus niiden itsenäisen päätösvallan mahdollistamiseksi. Pohjoismaiden korkeimpia asiakasmaksuja […]

[ Lue lisää → ]

Vasemmiston tavoitteet 2016–2019

Tämä tavoiteohjelma koostuu esityksistä, jotka voidaan toteuttaa välittömästi, mikäli niiden taakse saadaan enemmistön tuki. Tavoitteet lisäävät toteutuessaan hyvinvointia ja ympäristön sekä talouden kestävyyttä, ihmisten välistä tasa-arvoa, vapautta ja mahdollisuutta työhön ja toimeentuloon.

[ Lue lisää → ]

Vasemmistoliiton asuntopoliittinen ohjelma

Vasemmistoliiton asuntopoliittinen ohjelma Hyväksytty Vasemmistoliiton puoluehallituksessa 1.6.2016 JOKAISELLE KOTI Asuminen on perusoikeus. Asuntopolitiikan tulee taata kohtuuhintainen ja laadukas asuminen kaikille. Vasemmistoliitto esittää asumistakuulakia, jolla taataan jokaiselle oikeus turvalliseen, kohtuuhintaiseen asuntoon. Asuntopolitiikan tulee vastata kaupungistumisen, kansainvälistymisen, väestön ikääntymisen, yksinelävien määrän lisääntymisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutosvaatimuksiin asuntojen suunnittelussa, rakentamisessa ja tarjonnassa.

[ Lue lisää → ]

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus – Vasemmistoliiton linjauksia

Nykyjärjestelmän ongelmia Nykyinen hallintomalli erilaisine kuntayhtymineen ja sote-alueineen, maakuntien liittoineen ja valtionhallinnon ELY-keskuksineen ja Aluehallintovirastoineen on epäselvä, monimutkainen, epädemokraattinen ja taloudellisesti sekä toiminnallisesti tehoton. Sinänsä suomalainen terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat laadukkaita ja henkilöstö osaavaa, mutta järjestelmä ei kykene takaamaan aina oikea-aikaisia ja tasa-arvoisia palveluita. Perusterveydenhuolto on osittain rapautunut ja palveluketjut pirstaleiset. Kunnat kamppailevat kasvavien menopaineiden […]

[ Lue lisää → ]

Tule tekemään tavoiteohjelmaa

Puoluekokouksessa Oulussa  10.-12.6.2016 hyväksytään Vasemmistoliiton tavoitteet tuleville vuosille. Tule keskustelemaan kanssamme. Voit osallistua oman paikkakuntasi tavoiteohjelmakeskusteluihin, joiden pohjalta ohjelmaluonnosta valmistellaan hyväksyttäväksi. Tulevat tavoiteohjelmakeskustelut: 1.11. klo 12.30 – 15.30 Varsinais-Suomi, Liedon kunnantalo, Kirkkotie 13, Lieto. Kahvitarjoilu! 11.11. Vantaa, Tikkurila, Puistokulma klo 18 15.11. Itä-Suomen piirijärjestöt, Pieksämäki 28.11. Pirkanmaa 29.11. Satakunta 5.12. Jyväskylä 12.12. Lahti 13.12. Helsinki […]

[ Lue lisää → ]