Ikäihmisiä hoidetaan liukuhihnatavarana, vanhuspalvelulakiin vauhtia

Kaikilla ihmisillä on oltava oikeus arvokkaaseen ja inhimilliseen vanhuuteen. Vanhustenhoidon kohentamisella voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Varhainen satsaaminen kuntouttavaan kotihoitoon voi siirtää kalliin laitoshoidon aloittamista useilla vuosilla. Hyvä apu tähän on vasemmiston jo kauan vaatima vanhuspalvelulaki, joka on saatava voimaan viimeistään vuoden 2013 alusta alkaen.

Aidosti kuntouttavan kotihoidon takaamiseksi on oltava kuitenkin henkilökuntaa riittävästi. Nykyisellään riittämättömät resurssit ovat johtaneet siihen, että vanhukset lääkitään ja ruokitaan kuin teollisuuden liukuhihnalla, mutta kaupassakäyntiin tai siivoukseen ei jää aikaa, ulkoilusta tai juttuseurasta puhumattakaan. Vanhuspalvelulaissa tulisikin määritellä riittävä henkilöstön määrä.

Uudella vanhuspalvelulailla ulotettaisiin jo terveyspalveluista tuttu hoitotakuun periaate myös vanhuspalveluihin. Laki velvoittaa kunnat järjestämään kaikille tietyn iän ylittäneille asukkailleen yksilöllisen palvelusuunnitelman mukaisen hoitopaikan, kotihoidon tai palvelutalopaikan.

Hallitus on varannut sosiaali- ja terveyspalveluihin rahaa lisää 145 miljoonaa euroa vuodessa, mistä valtaosa vanhuspalvelulain toteuttamiseen. Pelkästään kotihoidossa tarvetta on tuhansille uusille työntekijöille. Jo 2000 henkilön palkkaamisella olisi suuri merkitys.

Tärkeää on myös saada vanhuspalvelulain ikäraja riittävän alhaiseksi, jotta hoitoa tarvitsevia ihmisiä ei jäisi lain ulkopuolelle.

Lisätietoa: Annika Lapintie
puh. 050 5113156

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille