Järjettömät ulkoistamishankkeet pysäytettävä

 Arvoisa puhemies

Vielä keväällä talouden kehitys näytti valoisalta, mutta sen jälkeen ennusteet ovat synkentyneet. Tilanne sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa on kaikkea muuta kuin valoisa.

Tämä asettaa uusia haasteita työllisyyden turvaamiselle ja samalla tietenkin myös valtiontalouden tasapainottamiselle.

Valtiovarainvaliokunta asettui tukemaan hallituksen tasapainotuslinjaa. Valiokunta pitääkin tärkeänä, että tarvittavista uusista sopeutustoimista päätetään jo ensi kevään kehyspäätöksen yhteydessä.

Sen sijaan toimenpiteiden ajoitusta on arvioitava huolellisesti sen valossa, mitä on käymässä työllisyydelle ja toimeliaisuudelle maassamme.

Useat Euroopan maat leikkaavat nyt menojaan ja korottavat verojaan pakon sanelemana. Kulutuksen kasvua ja elintason kasvua on pönkitetty vuosikausia velkarahalla ja nyt on edessä nopeatahtinen talouden tasapainotus. Yhtälö on vaikea, koska pikaisista säästötalkoista seuraa myös suuria vaikeuksia paikallistaloudelle ja edessä on vääjäämättä terveidenkin yritysten kaatumisia kotimaisen kulutuksen supistuessa nopealla tahdilla. Kun säästöt lamaannuttavat taloutta ja talouden elvytysvara on jo käytetty, ovat poliitikkojenkin vaihtoehdot vähissä.

Onneksi Suomi ei ole akuutissa pulassa. Onneksi meillä on vielä mahdollisuus valita, mitä ja milloin teemme. Toimenpiteiden ajoituksesta ja keinojen oikeellisuudesta tulee entistä tärkeämpää.

Hallitus arvioi siis tulevana keväänä lähivuosien menoja ja tuloja. Vasemmiston mielestä silloin on tärkeää löytää järkevä tasapaino sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja talouden tasapainotustoimien välillä.

Viime kevään hallitusohjelmaneuvotteluissa kyettiin sopimaan sekä säästötoimista ja veronkorotuksista että työttömyysajan perusturvan ja toimeentulotuen perusosan parantamisesta indeksikorotuksen lisäksi sadalla eurolla. Se oli oivallinen osoitus järjen ja sydämen liitosta.

Vasemmiston mielestä oikeudenmukaisuus pitää ottaa huomioon silloinkin, kun jaetaan niukkuutta. Ehkä juuri silloin sydäntä eniten tarvitaankin, sillä pienet ja heikot ovat yleensä myös vaikutusvallaltaan pieniä ja heikkoja ja siksi alttiita menettämään säästötalkoissa eniten. Sankari ei ole se, joka eniten valtionmenoja säästää vaan se, joka järkeänsä ja omaatuntoansa muistaa käyttää säästäessäänkin.

Kansalaiset ymmärtävät paremmin hallituksen päätökset, jos he kokevat, että myös yhteiskunnan hyväosaisimmat osallistuvat entistä enemmän panoksellaan tasapainotustalkoisiin. Vasemmiston mielestä Business -luokassa ei saa olla vapaamatkustajia.

* * *

Arvoisa puhemies

Viime hallituksen aikana valtionhallinnon tuottavuusohjelman kaavamaisuus johti siihen, että tehtäviä ulkoistettiin ja usein ulkoa ostetusta työstä maksettiin enemmän kuin aikaisemmin. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan arvio tuottavuusohjelmasta olikin tyrmäävä, kun tarkastusvaliokunta kantanaan 25.11.2010 ilmoitti, että: ”Valtion tuottavuusohjelmaa nykymuodossaan ei ole syytä jatkaa.”

Ei olekaan ihme, että hallitusohjelmassa sovittiin tuottavuusohjelman korvaamisesta uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla. Tuloksellisuus syntyy aidosti tuottavuutta lisäävin toimenpitein. Tavoitteena on, että työ muuttuu samalla työntekijälle mielekkäämmäksi, asiakkaat kokevat palvelun laadun paremmaksi ja työn yhteiskunnallinen vaikuttavuus nousee.

On ikävää huomata, että kuitenkin useat ministeriöt jatkavat vanhan valtion tuottavuusohjelman toteuttamista niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Järjettömät ulkoistamishankkeet etenevät vääjäämättä ja virkamiesten vähentämistavoitteet elävät sinnikkäästi ministeriöiden käytävillä.

Arvoisa valtiovarainministeri, on aika panna nopeasti täytäntöön se, mitä tuottavuusohjelmasta on hallitusohjelmassa sovittu.

* * *
Arvoisa puhemies, hyvät edustajatoverit

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä haluaa kiittää Suomen hallitusta ja Eduskunnan Valtiovarainvaliokuntaa (ja erityisesti sen hallituspuolueita) vastuullisesta työstä Suomen valtiontalouden vakauttamisen eteen ja Euroopan talouskriisin voittamiseksi tehdystä työstä.

Eduskuntaryhmämme yhtyy Valtiovarainvaliokunnan mietinnön kannanottoihin ja linjauksiin ja sitoutuu jatkossakin toimimaan pienten ja heikkojen äänitorvena valtiontalouden kehysten sisäpuolella.

 

 

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille