Artikkelit tagattu: sosiaaliturva

Vasemmistoliitto tavoittelee perustuloa

Vasemmistoliitto julkisti tänään uuden sosiaaliturvamallinsa, jossa puolue asettuu tavoittelemaan 800 euron suuruista perustuloa. Perustuloa kohti edetään puolueen mallissa yhdenmukaistamalla ensi hallituskaudella perusturvan vähimmäisetuuksia ja tekemällä uusi, edellistä laajempi perustulokokeilu. – Sosiaaliturva on jäänyt jälkeen työelämän murroksesta. Hallitus on aktiivimalleineen vain lisännyt järjestelmän byrokratialoukkuja. Me haluamme purkaa loukut ja rakentaa sanktioiden sijasta ihmisille mahdollisuuksia kehittyä ja […]

[ Lue lisää → ]

Vasemmistoliiton sosiaaliturvamalli – kohti vapaiden ihmisten luottamusyhteiskuntaa

Vasemmistoliiton sosiaaliturvamalli on hyväksytty puoluehallituksen kokouksessa 14.11.2018 Vasemmistoliiton sosiaaliturvamalli – kohti vapaiden ihmisten luottamusyhteiskuntaa (pdf) Vasemmistoliiton sosiaaliturvamallin laskelmia (pdf) Sisällys Miksi uudistus tarvitaan? Millaiselle Suomelle sosiaaliturvaa tehdään? Mallin keskeiset periaatteet Perustulon ympärille rakennettu perusturvajärjestelmä Muutokset, jotka voidaan tehdä jo ensi hallituskaudella Miksi uudistus tarvitaan? Sosiaaliturvan tehtävänä on taata ihmisten toimeentulo silloin, kun he eivät syystä tai […]

[ Lue lisää → ]

Kehysriihi: talouden piristymisen tulee näkyä myös pienituloisten arjessa

Vasemmistoliiton mielestä talouden piristymisen tulee näkyä myös pienituloisten arjessa. Talouden piristyessä on myös oikea aika tehdä Suomen elinkeinorakennetta uudistavia ja osaamispääomaa vahvistavia päätöksiä. Vasemmistoliitto julkisti maanantaina omat vaatimuksensa hallituksen kehysriihelle. Puolue haluaa parantaa pienituloisten asemaa purkamalla kela-indeksien jäädytyksen, perumalla työttömyysturvan aktiivimallin sekä luopumalla työvoimapoliittisista karensseista. – Talouskuriin vetoava hallitus on käyttänyt valtavia summia rikkaita suosiviin […]

[ Lue lisää → ]

Vasemmiston ryhmäpuhe työn murroksesta 27.2.2018

Anna Kontulan pitämä vasemmistoliiton ryhmäpuhe työn murroksesta 27.2.2018: Arvoisa puhemies, kuten niin monesti historiassa, jälleen teknologian kehitys muuttaa, hävittää, luo ja korvaa ammatteja ja työmenetelmiä. Työ siirtyy alustoille ja uusiin ansaintalogiikoihin. Yhä useamman työkaveri on robotti. Samaan aikaan teollisuuden työvoimaosuus jatkaa supistumistaan ja palvelut kasvavat. Siirtolaisten, itsensätyöllistäjien ja keikkatöiden määrä lisääntyy. Keskiluokka on alkanut kutistua, […]

[ Lue lisää → ]

Toisenlaiseen maailmaan luodut lait eivät enää kohtaa ihmisten arkea

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontulan mukaan koko ajan kasvava joukko ihmisiä kokee, että politiikka vastaa työn murrokseen liian hitaasti. Kontula piti vasemmiston ryhmäpuheenvuoron tiistaina eduskunnassa käydyssä keskustelussa valtioneuvoston tulevaisuusselonteon työn murrosta käsitelleestä osiosta. Kontulan mielestä monet yhteiskunnallisiin ongelmiin nykyään tarjotut ratkaisut perustuvat vanhenevaan käsitykseen työstä. – Kokonaan toisenlaisen työn maailmaan luodut ratkaisut hapertuvat, kun ne eivät […]

[ Lue lisää → ]

Tuore laskelma osoittaa: hallitus kasvattaa tuloeroja

Eduskunnan tietopalvelun tuoreen laskelman mukaan hallituksen verojen ja etuuksien leikkaukset kasvattavat tuloeroja – eniten kärsivät kaikista pienituloisimmat. Vasemmistoliiton eduskunnan tietopalvelusta tilaama laskelma1 osoittaa, että Juha Sipilän hallitus kasvattaa tuloeroja Suomessa. Vuosien 2015–2018 päätösten vaikutusta kuvaava simulointi osoittaa neljän alimman tulokymmenyksen käytettävissä olevien tulojen vähentyvän kun vastaavasti kuuden ylimmän tulokymmenyksen tulot kasvavat. Hallitus on perustellut etuusleikkauksia säästöillä, mutta […]

[ Lue lisää → ]

Lakialoite itsensätyöllistäjien aseman selkeyttämisestä

Osana Tolkkua työelämään -kampanjaansa Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jätti nyt lakialoitteen palkansaajaan rinnastettavissa olevan itsensätyöllistäjän aseman selkeyttämisestä. Lakialoitteessa ehdotetaan työsopimuslain soveltamisalan laajentamista. Aloitteella Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä haluaa tuoda työsopimuslain soveltamisalaan käsitteen ”näennäisesti itsenäisen palvelun tai työsuorituksen tekijä”. Muutos parantaisi palkansaajaan rinnastettavien itsensätyöllistäjien asemaa työelämässä sekä heidän sosiaaliturvaansa, sillä heihin sovellettaisiin samaa lainsäädäntöä kuin työntekijöihin. Esittämässämme mallissa palkansaajaan rinnastettavalla […]

[ Lue lisää → ]