Posts Categorized: Tiedotteet

Vasemmistoliiton Andersson: Turun uhrien muistoa kunnioittaen

Vasemmistoliitto lähettää surunvalittelunsa Turun uhrien omaisille ja tuomitsee jyrkästi terroririkoksina  tutkittavat murhat. Tarkemman kommentoinnin tapahtumista puolue jättää viranomaisten harteille alleviivatakseen huhujen levittämisen haitallisuutta. -Terrorismi on monisyinen ja hankala ilmiö puuttua, mutta sen kitkemiseen on pyrittävä kaikkialla maailmassa. Kaikki muu olisi sekä uhrien muiston että  demokratian halveksimista vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo. Yleisellä tasolla voi sanoa, […]

[ Lue lisää → ]

Tarvitsemme panostuksia hyvinvointiin lisäleikkausten sijaan

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mielestä valtiovarainministeri Petteri Orpon eilen esittelemä ehdotus ensi vuoden budjetiksi jatkaa hallituksen eriarvoistavaa, näköalatonta ja julkista sektoria murentavaa linjaa. Andersson vaatii hallitusta käyttämään parantuneen taloustilanteen suoman liikkumavaran kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseen sekä Suomen pitkän ajan elinvoimaisuuden turvaaviin investointeihin leikkauspolitiikan sijaan. – Hallitus itsekin myöntää, että Suomen menestys perustuu korkeaan osaamiseen. Kuitenkaan se […]

[ Lue lisää → ]

Ohjaako poliittinen kiire ministeri Berneriä

Vasemmistoliiton kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Jari Myllykoski haluaa edetä junaliikenteen kilpailuttamisessa rauhallisesti. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) kertoi tänään hallituksen suunnitelmista avata Etelä-Suomen taajamajunaliikenne kilpailulle nopeutetussa aikataulussa. Tämänhetkinen sopimus VR:n kanssa on voimassa vuoteen 2024 saakka. Kiireellä tehty kilpailutus tietää varmuudella kermankuorintaa ja sekaannusta. – EU:n neljäs rautatiepaketti edellyttää henkilöliikenteen avaamista kilpailulle, mutta […]

[ Lue lisää → ]

Voimmeko törmätä Suomessa nälänhätään 2040-luvulla?

Vasemmistoliiton kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Jari Myllykoski on huolissaan ruuan omavaraisuudesta tulevaisuuden Suomessa. Myllykosken mukaan Suomessa on kuitenkin kaikki edellytykset tuottaa ruokaa omiin ja viennin tarpeisiin myös 2040-luvulla. – Se kuitenkin edellyttää, että viljelysmaat ovat suomalaisessa omistuksessa ja sato kulkee edelleen pellolta pöytään eikä pellolta laivaan, Myllykoski kirjoittaa blogissaan. Monen syyn summana tutkijat ennakoivat suomalaisten […]

[ Lue lisää → ]

Ravintoloiden alkoholin arvonlisäveron laskeminen toisi työpaikkoja

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykosken mukaan hallitus on löytämässä oikean narun mistä pitää vetää alkoholilain kokonaisuudistuksessa. Eilen uutisoitiin, että hallituspuolueiden eduskuntaryhmissä on halua siirtää anniskelua ravintoloihin ja laskea ravintoloissa myytävän alkoholin arvonlisäveroa. – Uudistus toisi alalle takaisin tuhansia työpaikkoja, joita on osittain menetetty EU-jäsenyyden aikana voimakkaasti kasvaneen alkoholin matkustajatuonnin vuoksi, sanoo Myllykoski. Matkailu- ja ravintola-alan (MaRa) […]

[ Lue lisää → ]

Li Andersson vaatii hallitukselta toimia turvapaikanhakijoiden oikeusturvan takaamiseksi

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson on huolissaan turvapaikanhakijoiden oikeusavusta, jossa on ilmennyt vakavia ongelmia. Andersson jätti asiasta tänään kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Syyskuussa 2016 astui voimaan oikeusapu-uudistus, joka selvitysten mukaan on heikentänyt turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja mahdollistanut muun muassa lakimiehille helpon rahastamisen. Asiantuntijat varoittivat uudistuksen negatiivisista vaikutuksista jo alkuvuodesta 2016, kun uudistusta ajettiin kovalla kiireellä läpi. –Ennen […]

[ Lue lisää → ]

Neljä ehdotusta työntekoon kannustavasta byrokratian purkamisesta

Vasemmistoliitto haluaa purkaa normeja ja parantaa pienituloisten ihmisten asemaa ja tasa-arvoa. Suomen pahimmat ja ihmisten elämää eniten hankaloittavat byrokratialoukut ovat liian monimutkaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä. Monimutkainen byrokratia tai pelko tulojen menettämisestä saa monet luopumaan esimerkiksi pienimuotoisesta liiketoiminnasta tai osa-aikatyöstä. Tällaisista kannustinloukuista on päästävä eroon. – Norminpurku on Sipilän hallituksen aikana tarkoittanut lähinnä ympäristösääntelyn höllentämistä ja parkkikiekkojen mallien […]

[ Lue lisää → ]

Eduskunnan naisverkosto: vanhempainvapaa ei saa estää poliittista osallistumista

Eduskunnan naisverkosto on kerännyt 150 nimeä lakialoitteeseen, jossa ehdotetaan, että kunnallisesta luottamustoimesta saatava palkkio ei pienentäisi vanhempainpäivärahaa. Tällä hetkellä kokouspalkkiot leikkaavat vanhempainetuutta kokouspäivältä. – Lakia täytyy muuttaa, sillä nykykäytäntö antaa pienten lasten vanhemmille viestin, että poliittinen osallistuminen ei ole suotavaa tai mahdollista. Vanhempainetuuksien leikkaus kohdistuu erityisesti naisiin, sillä naiset käyttävät valtaosan vanhempainvapaista. On hienoa, että […]

[ Lue lisää → ]

Pakkoyhtiöittämisestä luopuminen ei poista riskejä

Vasemmistoliitto vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eteenpäin viemistä parlamentaarisena yhteistyönä ja ilman palveluiden laajaa markkinaehtoistamista tarkoittavaa valinnanvapautta. Perustuslakivaliokunta linjasi 29. kesäkuuta, että maakuntien velvoite yhtiöittää julkinen palvelutuotantonsa ei ole perustuslain mukainen. Valiokunnan mukaan epärealistinen aikataulu vaarantaisi peruspalvelut. – Perustuslakivaliokunnan lausunto tarkoittaa, että valinnanvapauslainsäädäntö täytyy palauttaa valmisteluun. Kyse on niin isosta muutoksesta lakiluonnokseen, että uusi valmistelu […]

[ Lue lisää → ]

Hallituksen linja jarruttaa Suomen talouskasvua

Vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotilan mukaan hallituksen toimet ovat jarruttaneet kasvua, lisänneet eriarvoisuutta ja hidastaneet työllisyyden paranemista. Uotila piti Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron tiistaina eduskunnassa käydyssä palautekeskustelussa hallituksen Julkisen talouden suunnitelmasta 2018–2021. – Suomen kansantuote on yhä pienempi kuin vuonna 2008. Kun tarpeeksi syvälle sukeltaa, tulee käännös jossain vaiheessa. Hallitus ottaa kunniaa, vaikka sen toimilla ei ole kasvun […]

[ Lue lisää → ]