Työllisyyden parantaminen säästöjen ja veronkiristysten edelle

– Kestävää talouden tasapainoa tavoiteltaessa ovat kertaluonteiset elvytystoimet järkeviä erityisesti nyt, kun korot alhaalla. Kyse olisi sellaisten hankkeiden aientamisesta, jotka joka tapauksessa olisivat lähivuosina edessä. Kyse ei olisi pysyvistä lisämenoista, joten ne eivät olisi vasemmistoliiton mielestä velkaantumisen kannalta niin ongelmallisina kuin pysyvien käyttötalousmenojen lisääminen.

– On myös kannettava huolta tulevaisuuden edellytyksistä ja siksi tarvitaan panostuksia uuteen suomalaiseen osaamiseen. Kokonaiskilpailukyvyn kannalta avainasemassa eivät ole palkat ja työtunnit vaan se, miten yrityksissä kyetään parantamaan olemassa olevia tuotteita, nostamaan kokonaistuottavuutta ja löytämään kokonaan uusia tuotteita ja palveluja. Tähän tarvitaan kasvuun tähtääviä rohkeita yrittäjiä. Tarvitaan osaavaa, motivoitunutta henkilöstöä ja aitoa hyvää yhteistyötä.

Uotila korosti, että kaikkia talouspäätöksiä tehtäessä ne on punnittava niiden oikeudenmukaisuutta kansalaisten kannalta.

– Meillähän on ympäristövaikutusten arvioinnit, ”Yvat” ja sukupuolivaikutusten arvioinnit, ”Suvat”, joilla päätösten vaikutuksia ympäristöön ja sukupuolten asemaan arvioidaan. Budjettia laadittaessa tarvitaan myös ”Ovat”, eli oikeudenmukaisuusvaikutusten arviointi kaikissa keskeisissä päätöksissä. Arvoisa hallitus: ottakaa ”Ovaus” käyttöön jo seuraavassa kehyspäätöksessä!

Entisenä telakan pääluottamusmiehenä Kari Uotila vetosi hallitukseen myös telakkateollisuuden puolesta.
– Tehkää tarvittavat ratkaisut, jotta STX Finland saa 20 000 henkilötyövuotta tarkoittavan laivatilauksen.

Koko puhe >

Lisätietoja: Kari Uotila 050 512 3031

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille