Peruspalvelujen leikkaukset torjuttiin rakennepaketissa

Eduskuntaryhmän tiedote 11.12.2013.

Eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Risto Kalliorinne korostaa, että rakennepoliittisilla uudistuksilla tähdätään hyvinvointivaltion julkisten palvelujen säilymiseen.
– Nyt tehdyn ratkaisun myötä voi sanoa, että palvelut säilyvät ja niitä kehitetään, sanoi Kalliorinne ryhmäpuheenvuorossaan rakennepaketin tiedonantokeskustelussa.

– Hallituksen pari viikkoa sitten julkaisema 28-sivuinen ohjelma ei aja vanhuksia kylmään lumihankeen eikä romuta hyvinvointivaltiomme rakenteita. Nykyisin laitoshoidossa olevia ei siis olla kotiuttamassa, vaan tarkoitus on kehittää kotipalveluja niin, että nyt kotona asuvat pärjäävät siellä pitempään!

– Ohjelma sisältää toimenpiteitä kuntapalveluiden kehittämiseksi. Ohjelma myös poistaa palvelujärjestelmästämme järjettömyyksiä, kuten pitkäaikaissairaiden vuosittaisen reseptien uusimispakon, muistutti Kalliorinne.

Vanhushoidon kehittämisellä tavoitellaan 300 miljoonan säästöjä. Tämä säästö saadaan Kalliorinteen mukaan vain kehittämällä kotiin annetut palvelut niin hyviksi, että nyt kotona asuvien vanhuksien ei tarvitse siirtyä laitoshoitoon.

– Omaishoidon tuen laajentaminen on keskeisin keino päästä asetettuun tavoitteeseen. Tälläkin hetkellä valtakunnan tasolla omaishoito säästää kuntien menoja 1,1 miljardilla eurolla. Jokainen omaishoidon tukeen satsattu euro tulee yhteiskunnalle yli kolminkertaisena takaisin eli omaishoito on todella veronmaksajien edun mukaista toimintaa.

Vasemmiston eduskuntaryhmä haluaa yhtenäistää omaishoidon tuen kriteerit ja siirtää sen maksatuksen Kelan vastuulle. Näin omaishoitajien kohtelu saataisiin yhdenvertaiseksi koko maassa.

Rakennepaketissa merkittävässä osassa ovat vanhusten lisäksi lapset ja nuoret.

– Koulutuksen maksuttomuus säilyy, sillä lukukausimaksut eivät livahtaneet rakennepakettiin. Vasemmiston mielestä oppivelvollisuusiän nosto 17 – ikävuoteen on rakennepaketin paras anti. Valtaosa nuorista jatkaa opiskeluja joka tapauksessa, mutta näin saadaan mukaan opiskelemaan myös syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, totesi Kalliorinne.

Kalliorinne muistutti, että ilman rakennepakettia hyvinvointipalveluja ei pystytä säilyttämään.

– Suomi on menettänyt 120 000 teollista työpaikkaa ja väestön ikääntymisen myötä palvelujen tarve kasvaa. Siksi olemme pakotettuja miettimään voisimmeko tuottaa palvelujamme toisella tavalla, vähemmän byrokraattisesti ja taloudellisemmin. Nyt yritetään turvata palvelut pitkälle tulevaisuuteen.

  Lisätietoja: Risto Kalliorinne puh. 050 512 0477

 Koko puhe

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille